Quyết định giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016.

Liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8405/UBND-NNMT, gửi Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8471/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất cho công tác đo đạc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8441/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 4179/TB-BVHTTDL ngày 17/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8438/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số 4842/BNV-TH ngày 13/10/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020.

Chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8435/UBND-TH, gửi các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7.

Kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án: Thủy lợi buôn Đắk Ju, xã Bông Krang, huyện Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8434/UBND-KT ngày 20/10/2016, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lắk về việc hỗ trợ huyện Lắk kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án: Thủy lợi buôn Đắk Ju, xã Bông Krang, huyện Lắk.

Triển khai Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8409/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 06/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8293/UBND-KGVX, ngày 17/10/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng mới nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên, bờ kè chống lở thuộc công trình Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng mới nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên, bờ kè chống lở thuộc công trình Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing.

Triển khai thực hiện Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8280/UBND-TH ngày 14/10/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Xử lý tồn tại, vướng mắc thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8297/UBND-CN ngày 17/10/2016 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh có liên quan về việc xử lý tồn tại, vướng mắc thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3121/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3155/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3073/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

Gia hạn thời gian thi công công trình Cầu treo dây võng tại huyện Krông Bông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8291/UBND-CN ngày 17/10/2016 gửi UBND huyện Krông Bông về việc gia hạn thời gian thi công công trình Cầu treo dây võng thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơ Prơng, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Hỗ trợ kinh phí để thanh toán vốn đầu tư công trình sửa chữa cầu thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8328/UBND-KT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để thanh toán vốn đầu tư công trình sửa chữa cầu thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8137/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

Đề nghị sửa chữa mặt đường đoạn từ Km151+050 đến Km177+950 Quốc lộ 19C, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8331/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị sửa chữa mặt đường đoạn Km151+050 ÷ Km177+950 Quốc lộ 19C, tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này