Đánh giá hiệu quả của Đề án chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện

Ngày 22/02/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-KT gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ngày 20/02/2107, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 33/BC-UBND về việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2017.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 21/2/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 26-HD/TG, ngày 23/2/2017 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU, ngày 15/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Xem xét chuyển tài sản là nhà cửa thuộc nguồn ngân sách cho huyện Cư Kuin quản lý

Đó là nội dung tại Công văn số 1132/UBND-KT ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Xây dựng, về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1152/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham mưu dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1128/UBND-KT, ngày 22/02/2017 gửi Sở Nội vụ, về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1151/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1156/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 970/BKHĐT-KTĐN ngày 13/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất Dự án cấp nước thị trấn Liên Sơn và xã Đắk Nuê, Đắk Liêng, huyện Lắk sử dụng vốn vay của Na Uy và Phần Lan; Công văn số 883/BNN-KTHT ngày 24/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung vốn thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia ý kiến về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách ASXH giai đoạn 2017 – 2020.

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2061/BTC-NSNN, ngày 16/02/2017 của Bộ Tài chính về xin ý kiến tham gia về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách ASXH giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên  lần thứ IV

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1067/KH-UBND, ngày 20/2/2017 về việc thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ IV.

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017.

Ngày 20/02, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 23/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2017.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 31/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016.

Báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 20/02, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 ban hành Báo cáo số 04/BC-BTC báo cáo Ban Chỉ đạo Lễ hội một số công tác chuẩn bị cho Lễ hội.

Đồng ý cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được liên kết đào tạo bậc đại học năm 2017

UBDN tỉnh ban hành Công văn số 1002/UBND-KGVX, ngày 16/02/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc đồng ý cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh được liên kết đào tạo bậc đại học năm 2017.

Thống nhất danh mục dự kiến thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2017

Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh ban hành Công văn số 03/QBTĐB-HĐQT, ngày 16/02/2017 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan về việc thống nhất danh mục dự kiến thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2017.

Đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20

Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1013/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc về triển khai Công văn số 82/UBDT- TH ngày 10/02/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia CTDT/16-20.

Thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch để xét chuyển viên chức sang công chức

Ngày 16/02/20167, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 351/QĐ- UBND về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch để xét chuyển viên chức sang công chức.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 348/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này