Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea H’leo.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea H’leo.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4001/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Súp.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Súp.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar.

Thông báo phúc khảo bài thi của thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông báo số 04/TB- HĐTNNCC về thu phí phúc khảo bài thi của thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016.

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 356/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 06/BTC-TTr ngày 03/01/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt .

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 359/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 5566/QĐ-BNN-HTQT, ngày 30/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 367/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 5566/QĐ-BNN-HTQT, ngày 30/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT, ngày 29/5/2015 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Phê duyệt phương án hỗ trợ di dời Nhà nước thu hồi đất tại khu đất số 72 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ di dời Nhà nước thu hồi đất tại khu đất số 72 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định thu hồi 6.722 m2 đất của Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ- UBND về việc thu hồi 6.722 m2 đất thuộc thửa đất số 197a (thửa 297 mới), tờ bản đồ địa chính số 12 xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi; cho Công ty TNHH Dầu khí Đồng Nai – Tây Nguyên thuê 6.722 m2 đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) để thực hiện Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng của hàng xăng dầu.

Phân bổ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2017

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 117/QĐ- UBND về việc phân bổ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Triển khai Thông tư số 24/2016/TT- BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 308/UBND- CN gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Thông tư số 24/2016/TT- BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 372/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư 36/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư 40/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2016

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 19039/BTC- QLCS ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2016.

Ngày 16/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 372/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Thông tư 36/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư 40/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, Hạng mục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (lần 2,3,4) và các chi phí bảo vệ hiện trường; di dời mốc địa chính.

Cho Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thuận An chuyển hình thức thuê đất

Ngày 13/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thuận An chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 41.484 m2 đất tại huyện Cư Kuin.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh Công trình hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Ngày 09/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ - UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh Công trình hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 244/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 18238/BTC- HCSN ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 236/UBND- KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này