Bố trí vốn xây dựng công trình Xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10193/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xét Công văn số 2149/SKHĐT-KTN ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo số 1379/BC-Cty ngày 02/12/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt nội dung và mức chi triển khai duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10173/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3550/LĐTBXH-KHTC ngày 15/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phân bổ vốn chương trình mục tiêu năm 2016 và Công văn số 660/BVCSTE-KHTC ngày 02/11/2016 của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em về hướng dẫn triển khai hoạt động duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các đoạn Km53+00 – Km60+900; Km63+00 – Km65+900, đường tỉnh ĐT.697 (Tỉnh lộ 1), tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10183/UBND-KT gửi Bộ Giao thông vận tải, về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa các đoạn Km53+00 – Km60+900; Km63+00 – Km65+900, đường tỉnh ĐT.697 (Tỉnh lộ 1), tỉnh Đắk Lắk.

Bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10184/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 01/11/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10185/UBND-KT, gửi Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam về việc xét Báo cáo số 225/BC-STP ngày 17/11/2016 của Sở Tư pháp về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam.

Cung cấp thông tin về ngành hàng ca cao của tỉnh.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10200/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh về việc xử lý Công văn số 1230/SNgV-HTQT, ngày 09/12/2016 của Sở Ngoại vụ về việc cung cấp thông tin về ngành hàng ca cao của tỉnh.

Chương trình đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”.

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10203/UBND-TH gửi Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc chương trình đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”.

Lập danh mục 12 dự án điện Năng lượng mặt trời vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10206/UBND-NNMT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương về việc lập danh mục 12 dự án điện Năng lượng mặt trời vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10215/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 10266/BKHĐT-TH ngày 12/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Triển khai các văn bản của Trung ương .

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10244/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10218/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3749/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3750/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2016

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3714/QĐ - UBND về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2016.

Phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu trung tâm xã Ia Lốp và xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Điều chuyển tài sản Nhà nước là đất và tài sản trên đất

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3713/QĐ - UBND về việc điều chuyển tài sản Nhà nước là đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Hỗ trợ kinh phí để xây dựng các phòng học hư hỏng do lốc tố gây ra trên địa bàn huyện Ea Súp

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3723/QĐ - UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho huyện Ea Súp để xây dựng các phòng học hư hỏng do lốc tố gây ra trên địa bàn huyện Ea Súp.

Cho phép thực hiện dự án khoa học và công nghệ Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk”.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc khám,chữa bệnh

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc khám,chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar.

Quyết định thu hồi 4.653,9 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH một thành viên cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3747/QĐ- UBND về việc thu hồi 4.653,9 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH một thành viên cà phê Buôn Ma Thuột giao diện tích đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý để thực hiện Dự án Đường vào Trường trung cấp Luật Buôn Ma Thuột – giai đoạn 1.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này