Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9489/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 250/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2016.

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 259/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9250/UBND-CN về việc triển khai Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Triển khai Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9294/UBND-NN&MT, ngày 18/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Tham mưu triển khai các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9358/UBND-TH, ngày 21/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu triển khai các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới”.

Bố trí vốn khắc phục sự cố sập cầu Cư Păm tại Km21 + 050, Tỉnh lộ 9

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9356/UBND-CN, ngày 18/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về việc bố trí vốn khắc phục sự cố sập cầu Cư Păm tại Km21 + 050, Tỉnh lộ 9, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.

Triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9295/UBND-NN&MT, ngày 18/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Pais về biến đổi khí hậu.

Chủ trương liên kết đào tạo Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên năm 2016

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9372/UBND-KGVX về việc chủ trương liên kết đào tạo Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên năm 2016.

Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Leo, Ea Wy, Thuần Mẫn.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3498/QĐ-UBND về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Leo, Ea Wy, Thuần Mẫn.

Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Mơ, Rừng Xanh, Ya Lốp.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3497/QĐ-UBND về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Mơ, Rừng Xanh, Ya Lốp.

Thỏa thuận Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 9432/UBND-CN về việc đề nghị thỏa thuận Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thông Báo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ các Dự án năng lượng mặt trời đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/11, UBND tỉnh có Thông Báo số 253/TB- UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị về tiến độ các dự án năng lượng mặt trời đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo UBND tỉnh đối với thu nợ thuế và chống thất thu thuế

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 9391/QĐ-UBND đối với thu nợ thuế và chống thất thu thuế. UBND tỉnh yêu cầu đối với Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát và đôn đốc nộp thuế những tháng cuối năm. Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình cưỡng chế thuế cho các UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi và có ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan thuế trong việc thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu thuế năm 2016.

Triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2016

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9451/UBND –KGVX về việc Triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2016.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Bông liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán vụ Hè thu năm 2016

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9362/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 186/TTr- UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán vụ Hè thu năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Bông; Báo cáo số 376/BC- UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc báo cáo tình hình hạn hán vụ Hè thu năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3499/QĐ-UBND thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9408/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 9575/BKHĐT- KTNN ngày 15/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin ý kiến về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2025.

Triển khai Quyết định số 863 và 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9397/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 863/QĐ-TCDT và Quyết định số 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc gia hạn thời gian và xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đợt 2 (03 tháng học kỳ I của năm học 2016 – 2017).

Phê duyệt giá đất để xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3475/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này