Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tổ dân phố 11, thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk.

Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8544/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường.

Xử lý các kiến nghị văn bản của Ban quản lý Dự án 46 liên quan đến thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8663/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý các kiến nghị văn bản của Ban quản lý Dự án 46 liên quan đến thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông.

Xử lý Công văn số 777/CV-UBND, ngày 20/10/2016 của UBND huyện Ea Kar.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8662/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 777/CV-UBND, ngày 20/10/2016 của UBND huyện Ea Kar, về việc đề nghị cho chủ trương xử lý đối với cây trồng vượt mật độ so với quy định, cây trồng xen không có trong quy định khi nhà nước thu hồi đất.

Lập nghiên cứu khả thi Tiểu Dự án tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” do ADB tài trợ.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8647/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 2128/SNN-TCBDA ADB8 ngày 20/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc triển khai thực hiện lập nghiên cứu khả thi Tiểu Dự án tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” do ADB tài trợ.

Kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông cầu Trắng (Km14+500) thuộc tuyến đường huyện từ trung tâm thị trấn Ea Súp đi xã Ia Jlơi.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8625/UBND-KT, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 226/TTr-UBND, ngày 10/10/2016 của UBND huyện Ea Súp về việc xin bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông cầu Trắng (Km14+500) thuộc tuyến đường huyện từ trung tâm thị trấn Ea Súp đi xã Ia Jlơi huyện Ea Súp.

Giảm tiền thuê đất và xác định đơn giá thuê đất của Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8615/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 59/2016/CV-HP ngày 17/10/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Hiệp Phúc về việc đề nghị giảm tiền thuê đất từ năm 2011-2014 và xác định đơn giá thuê đất năm 2016 tại khu đất Km9, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty.

Triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8570/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Xử lý Báo cáo số 437/BC-STNMT ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8543/UBND-NN&MT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp về việc Xử lý Báo cáo số 437/BC-STNMT ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về không cần thiết ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk; Ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 349/STP-KTVB ngày 26/5/2016 về góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 371,2 m2 đất tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ chuyển mục đích sử dụng 371,2 m2 đất tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ thuê 371,2 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạng mục: Khu hành chính – dịch vụ - nhà trụ bơm, cụm bể chứa xăng dầu, nhà vệ sinh, đài nước, bể ngầm, bảng hiệu thuộc dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công tác không qua thi tuyển năm 2016

Ngày 21/10 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công tác không qua thi tuyển năm 2016.

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách năm 2016

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8542/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 14558/BTC- NSNN, ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2016.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3178/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3185/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh cấp bách cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3184/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 – Km13+393, huyện Cư M’gar - Hạng mục: Nút giao thông các tuyến đường ngang đấu nối với Tỉnh lộ 8.

Thành lập Tiểu ban Thông tin- Truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3197/QĐ- UBND về việc thành lập Tiểu ban Thông tin- Truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Thành lập Tiểu ban Nội dung Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3196/QĐ- UBND về việc thành lập Tiểu ban Nội dung Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Quyết định cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Gia thuê 22.500m2 đất tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Gia thuê 22.500m2 đất tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy thu mua, chế biến nông sản Ea Súp.

Hỗ trợ kinh phí để thực hiện phổ biến Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3190/QĐ- UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Cục Thống kê tỉnh để thực hiện phổ biến Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này