Một năm nhìn lại, có thể thấy rằng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, địa phương chú trọng, tập trung triển khai thực hiện với phương châm “Tăng cường hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở” thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… đã giúp hàng ngàn lượt người dân tiếp cận với các kiến thức pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt, ngày càng đi vào nề nếp.

Theo quy định tại khoản 1 của các Điều 1, Điều 2 và Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì “Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước”

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 306/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 12526/BCT-TTTN ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/213 của Chính phủ.

Chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Điện hơi Công nghiệp Tín Thành.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 296/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 2466/SNN-CCKL ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư trồng cây Sorghum, trồng cây dược liệu, Công văn số 2412/2016/CV-TT ngày 29/12/2016 của Công ty TNHH Điện hơi Công nghiệp Tín Thành về việc báo cáo tình hình thử nghiệm các loại giống Cao Lương Ngọt tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 168/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 265/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định số 168/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ, quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

Chủ trương xử lý kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng còn dư năm 2016.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 285/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 3735/STC-HCSN, ngày 27/12/2016 của Sở Tài chính về việc đề xuất xử lý kinh phí lở mồm long móng còn dư năm 2016.

Báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 263/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh, ban hành Chương trình hành động về thực hiện giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 228/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 203/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 - năm 2017

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vừa có Quyết định số 92-QĐ/BCĐTN về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 - năm 2017.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Kho chứa hàng hóa của Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phúc tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 11/1/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Kho chứa hàng hóa của Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phúc tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 69/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 233/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN.

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 229/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 212/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc triển khai Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Hoàn chỉnh Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 196/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 5338/BKHCN-ATBXHN, ngày 30/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 165/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Nông trường Cao su Phú Xuân về việc chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hồng Thu.

Triển khai ĐTM giai đoạn 1, khu 134 – Dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 142/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 013/2016/BC-CT, ngày 30/12/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên về triển khai ĐTM giai đoạn 1, khu 134 – Dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Đề nghị gia hạn thời gian thuê đất của Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên.

Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 137/UBND-NNMT, gửi Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên về việc Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên đề nghị gia hạn thời gian thuê đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh xăng dầu tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này