Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3499/QĐ-UBND thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9408/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 9575/BKHĐT- KTNN ngày 15/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin ý kiến về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2025.

Triển khai Quyết định số 863 và 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9397/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 863/QĐ-TCDT và Quyết định số 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc gia hạn thời gian và xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đợt 2 (03 tháng học kỳ I của năm học 2016 – 2017).

Phê duyệt giá đất để xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3475/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1)

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1).

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3480/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo.

Triển khai quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9412/UBND-KGVX gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT- BYT- BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư có sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3483/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9458/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 4645/BKHCN- TĐC ngày 11/11/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất tại khu trung tâm xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 2392/QĐ-BTC

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9393/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về thực hiện Quyết định số 2392/QĐ- BTC ngày 02/11/2016 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I của năm học 2016 – 2017.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3488/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông Y Wang – Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt – Tố Hữu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định số 3446/QĐ- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9396/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 3446/QĐ- BGTVT ngày 04/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

Triển khai Luật khí tượng thủy văn

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9402/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về thực hiện Công văn số 5067/BTNMT- KTTVBĐKH ngày 04/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn.

Đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9361/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 161/TTr- UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Cư M’gar về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất; Tờ trình số 162/TTr- UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện Cư M’gar về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở.

Rà soát qũy đất dự kiến đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9363/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Báo cáo số 220/BC- UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện M’Drắk về việc rà soát qũy đất dự kiến đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 và những năm tiếp theo tại huyện M’Drắk.

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Đoàn Nguyên Chánh

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3489/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Đoàn Nguyên Chánh (Số 9 Phan Huy Chú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 153/TTr – CT ngày 27/9/2016 của Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9360/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 153/TTr – CT ngày 27/9/2016 của Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10, về việc đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10.

Cho thu gom đá xây dựng trong quá trình cải tạo đất tại Buôn Za, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9381/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông, Hộ ông Y Liên Trick và hộ ông Y Bưng Êung về việc xét Công văn số 1993/STNMT-KS ngày 31/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 2117/STNMT-KS ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thu gom đá xây dựng trong quá trình cải tạo đất tại Buôn Za, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này