Triển khai Quyết định số 2840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 741/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 740/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai văn bản của Bộ Y tế.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 731/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai các văn bản của Bộ Y tế.

Quyết định số 87/QĐ-BTTTT ngày 24/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 729/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 87/QĐ-BTTTT ngày 24/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 727/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của TTCP.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 726/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các biện pháp ổn định và hạn chế dân di cư tự do.

Ngày 06/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 446/BNN-KTHT ngày 13/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện các biện pháp ổn định và hạn chế dân di cư tự do trước và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 06/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 717/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

Triển khai thông báo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 06/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 716/UBND-KGVX gửi các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thông báo của Văn phòng Chính phủ, về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi.

Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể

Ngày 23/01, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 03/BC-BCĐ về việc kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể.

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 201/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ý kiến của lãnh đạo tỉnh về nội dung triển khai tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tại cuộc họp thông qua các nội dung của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột triển khai “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông” cấp xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) đối với 08 bộ thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực gồm:

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 19 BC-UBND báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008.

Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 18 BC-UBND báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2016.

Thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài

UBND tỉnh ban hành Công văn số 708/UBND-TH, ngày 06/02/2016 gửi các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài.

1,5 tỷ đồng tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài chủ đề “Nông dân sản xuất cà phê đảm bảo chất lượng và thân thiện môi trường”.

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ngày 03/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Xủ lý Công văn số 73/STNMT-BVMT, ngày 13/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 681/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Kar về việc xử lý Công văn số 73/STNMT-BVMT, ngày 13/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung giám sát môi trường trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Ea Đar.

Triển khai các văn bản của Trung ương .

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 679/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này