UBND tỉnh ban hành Công văn số 9387/UBND-NNMT, ngày 21/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9355/UBND-KT, ngày 18/11/2016 gửi Sở Tài chính, Công an tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đề nghị thời gian bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán tại tỉnh.

Tham mưu ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua NHCSXH tỉnh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9281/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về đề nghị ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua NHCSXH tỉnh.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9290/UBND-NNMT, gửi Tổng cục Môi trường về việc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ thông tin, tư vấn môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xử lý Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Krông Búk

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9292/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tại địa bàn huyện Krông Búk.

Thực hiện Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9301/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9305/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 958-TB/TU ngày 24/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 633/BQL-TĐ ngày 24/10/2014 của Ban QLĐT và XD Thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9306/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện Công văn số 633/BQL-TĐ ngày 24/10/2016 của Ban QLĐT và XD Thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT về điều chỉnh dự án đầu tư công trình thủy lợi Hồ Krông Búk Hạ.

Tham mưu triển khai chuyển giao quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9310/UBND-TH ngày 18/11/2016, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu triển khai chuyển giao quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Tổ chức thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9318/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9319/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 5473/BGDĐT-GDTrH ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011.

Triển khai Công văn số 4734/BTNMT-TCMT, ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9323/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4734/BTNMT-TCMT, ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Triển khai KH số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TNMT

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9333/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai đến năm 2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9347/UBND-KT gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9327/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Buôn Ma Thuột, liên quan đến việc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 trả lại 5.445,8 m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3441/QĐ-UBND, ngày 18/11/2016 về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 995/KH-BYT, ngày 14/10/2016 của Bộ Y tế.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9335/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch 995/KH-BYT, ngày 14/10/2016 của Bộ Y tế, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTG, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành Y tế giai đoạn 2016-2021.

Tham mưu xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường tại Tờ trình số 1266/TTr-Cty ngày 10/11/2016.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9345/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 1266/TTr- CTy ngày 10/11/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường, về đề nghị xử lý một số nội dung liên quan đến Gói thầu BMT01C: Thiết bị cho bãi rác Hòa Phú thuộc Hợp phần BMT01: Quản lý môi trường – Quản lý chất thải rắn và xây dựng bãi chôn lấp – Dự án phát triển các thành phố loại II.

Điều chỉnh tên dự án: Đầu tư bán đấu giá khu đất thu hồi của Công ty CP khai thác và chế biến lâm sản huyện Krông Búk .

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9346/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND huyện Krông Búk về việc xử lý Tờ trình số 304/TTr-UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Búk, về đề nghị điều chỉnh tên dự án: Đầu tư bán đấu giá đất thu hồi của Công ty cổ phần khai thác và chế biến lâm sản huyện Krông Búk.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9348/UBND-KT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 09/11/2016 của UBND huyện Krông Năng, về đề nghị điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này