Thực hiện Công văn số 6679/BYT-BH

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7956/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 6679/BYT-BH ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7975/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7953/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 700/TTr-CTK, ngày 22/9/2016 của Cục Thống kê tỉnh về việc đề nghị cấp kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kinh phí năm 2017 bố trí cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7951/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Kế hoạch số 1607/KH – SLĐTBXH-DN, ngày 22/9/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về kế hoạch kinh phí năm 2017, đề nghị bố trí cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Kế hoạch kinh phí năm 2017 bố trí cho lĩnh vực việc làm – an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7950/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Kế hoạch số 1606/KH - SLĐTBXH, ngày 22/9/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về kế hoạch kinh phí lĩnh vực việc làm – an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

Kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7952/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 91/TTr- SLĐTBXH, ngày 27/9/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 06/10/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Giếng khoan cấp nước thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Giếng khoan cấp nước thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây sao đen để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng sau tỉa thưa rừng trồng

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây sao đen để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng sau tỉa thưa rừng trồng.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sân vườn – cảnh quan thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sân vườn – cảnh quan thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 195/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại cuộc họp xử lý các vướng mắc của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu- Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7734/KH-UBND nhằm triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu- Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng hạng mục công trình Chùa Thiện Đức (huyện Krông Ana)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7915/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Ana, Trụ trì Chùa Thiện Đức về việc xây dựng hạng mục công trình Chùa Thiện Đức (huyện Krông Ana).

Xin hỗ trợ vốn Ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ để đầu  tư dự án đa mục tiêu Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của Hồ Ea Kao.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7962/UBND-TH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin hỗ trợ vốn Ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ để đầu tư dự án đa mục tiêu Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới một số hạng mục của Hồ Ea Kao nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai văn bản của Bộ Y tế

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7937/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Y tế, gồm:

Tiếp tục thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7964/UBND-TH gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 204/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Thống nhất kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Công trình: Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7945/UBND-NNMT gửi Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thống nhất kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng Công trình: Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7934/UBND-TH gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính về việc tham mưu bố trí kinh phí xây dựng các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này