Điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10155/UBND-KT, gửi Sở Y tế về việc điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10138/UBND-KGVX gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10137/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết vướng mắc nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10133/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Cư Kuin, Ban Hành giáo – Giáo họ Kim Thành, địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin về việc xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin.

Dự thảo báo cáo quý IV/2016 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10120/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn hỏa tốc số 10602/VPCP-KGVX về việc gửi báo cáo quý IV/2016 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10105/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Hưng Thịnh về việc xét Báo cáo số 131/BC-Cty ngày 15/11/2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo về việc báo cáo tình hình sắp sếp, đổi mới Công ty theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2017-2020.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10100/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc xét Báo cáo số 780/BC-STNMT, ngày 30/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2017-2020.

Xử lý Công văn số 2144/STNMT-BVMT ngày 18/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10086/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Tâm thần tỉnh về việc xử lý Công văn số 2144/STNMT-BVMT ngày 18/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh công nghệ xử lý chất thải trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh”.

Điều chỉnh thông tin thuốc tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thông tin thuốc tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ sung dự toán chi năm 2016 cho một số đơn vị.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3707/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho một số đơn vị.

Quy mô, phạm vi đầu tư (Giai đoạn 1) đường Giải phóng (đoạn từ Hà Huy Tập đến Y Moan Ênuôl), thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10077/UBND-CN, về việc quy mô, phạm vi đầu tư (Giai đoạn 1) đường Giải phóng (đoạn từ Hà Huy Tập đến Y Moan Ênuôl), thành phố Buôn Ma Thuột, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng, môi trường trên các tuyến đường thôn, buôn kết nối Tỉnh lộ 2.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10088/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Ana về việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng, môi trường trên các tuyến đường thôn, buôn kết nối Tỉnh lộ 2.

Xử lý nợ bị rủi ro năm 2016 nguồn ngân sách tỉnh tại NHCSXH tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10145/UBND-CN ngày 14/12/2016, gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Đắk Lắk, Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 3435/STC-TCDN ngày 05/12/2016 của Sở Tài chính về đề nghị xử lý nợ rủi ro năm 2016 nguồn ngân sách tỉnh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Bệnh viện mắt tỉnh

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Bệnh viện mắt tỉnh.

Báo cáo kết quả hợp tác với Campuchia

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 219/BC-UBND về Kết quả hợp tác với Campuchia.

Kế hoạch tổ chức Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các tỉnh Tây Nguyên năm 2017

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 10068/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các tỉnh Tây Nguyên năm 2017.

Phối hợp triển khai công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10096/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Công văn số 4189/BTP-BTNN ngày 25/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường Nhà nước năm 2017.

Yêu cầu báo cáo tình hình lập phương án sử dụng đất khi sắp xếp đổi mới các Công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10129/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình lập phương án sử dụng đất khi sắp xếp đổi mới các Công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khách mời quốc tế tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên năm 2017

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10132/UBND-TH, gửi các Sở: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương về việc xử lý Công văn số 2233/SNgV-LS ngày 14/11/2016 của Sở Ngoại vụ về danh sách khách mời quốc tế tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này