Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ia Jlơi, Trạm Y tế xã Ea Rốc, Trạm Y tế xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 257/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ia Jlơi, Trạm Y tế xã Ea Rốc, Trạm Y tế xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hạng mục Giếng khoan các Trạm Y tế xã

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 254/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Yang Tao, Trạm Y tế xã Nam Ka, huyện Lắk; Trạm Y tế xã Cư Pơng, Trạm Y tế xã Ea Ngai, huyện Krông Búk; Trạm Y tế xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, hạng mục Giếng khoan.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, hạng mục Nhà trạm chính, đài nước 3m3, vườn thuốc nam, hạ tầng kỹ thuật, hàng rào.

Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chi phí quản lý dự án đợt I năm 2017 của Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Xếp hạng Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I (lần 2) năm 2017

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND- TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I (lần 2) năm 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017).

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 766/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm triển khai Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2016 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm mua bán, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây Nguyên kết hợp cửa hàng xăng dầu

UBND tỉnh ban hành Công văn số 777/UBND-NN&MT ngày 08/02/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xăng dầu Nhật Quang, về việc đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm mua bán, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây Nguyên kết hợp cửa hàng xăng dầu.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Khu du lịch Sinh thái – Văn hóa – Cộng đồng Ko Tam

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch Sinh thái – Văn hóa – Cộng đồng Ko Tam.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Giáo họ Kim Thành

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Giáo họ Kim Thành.

Điều chỉnh giá đất ở cụ thể, giá thời điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 300 thửa đất tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 758/UBND-KT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh giá đất ở cụ thể, giá thời điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 300 thửa đất tại dự án xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 755/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 507/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 18/01/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Điều chỉnh dự án Lưới điện trung hạ áp trạm biến áp xã Ea Toh, huyện Krông Năng (giai đoạn II)

Ngày 07/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 744/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Năng về việc điều chỉnh dự án Lưới điện trung hạ áp trạm biến áp xã Ea Toh, huyện Krông Năng (giai đoạn II).

Báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016

Ngày 07/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 725/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 757/BTC-NSNN ngày 17/01/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo biên chế, quỹ lương năm 2016.

Rà soát, báo cáo tình hình thừa thiếu giáo viên cục bộ

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 769/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 69/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS và THPT được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 06/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Cục thống kê tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Công Thương, gồm:

Triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 730/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện triển khai Công văn số 219/BTTTT-TTCS ngày 23/01/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Hỗ trợ Công an tỉnh Mundulkiri/Campuchia xây dựng nhà

UBND tỉnh ban hành Công văn số 797/UBND-KT, ngày 09/02/2017 gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Tài chính về việc hỗ trợ Công an tỉnh Mundulkiri/Campuchia xây dựng nhà.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở

UBND tỉnh ban hành Công văn số 780/UBND-KGVX, ngày 08/02/2017 gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm thực hiện Công văn số 204/BYT-TCDS ngày 16/01/2017 của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở cơ sở.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này