Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2842/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cổng thông tin y tế cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến của ngành y tế.

UBND tỉnh vừa có Quyết định Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn Biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn – Gói thầu số 02.

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2884/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Sài Gòn.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn: Krông Năng, Ea Kar, Buôn Đôn thuộc Chương trình phát triển ngành nước cho năm 2011-2012.

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 126/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar ( giai đoạn 1).

Định giá tài sản và bàn giao mặt bằng khu đất đã được thỏa thuận để xây dựng trụ sở làm việc của Chi Cục Thủy sản.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7731/UBND-CN, gửi Sở Tài chính về việc định giá tài sản và bàn giao mặt bằng khu đất đã được thỏa thuận để xây dựng trụ sở làm việc của Chi Cục Thủy sản.

Xây dựng Kế hoạch của ngành y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư .

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 6629/BYT-KCB ngày 05/9/2016 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch của ngành y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư.

Chuyển văn bản để triển khai thực hiện.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7762/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuyển văn bản để triển khai thực hiện.

Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị năm học 2016-2017.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7759/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 170/TTr-SGDĐT, ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo và dự thảo Chỉ thị kèm theo.

Thực hiện Công văn số 4103/BTNMT-TCQLDĐ ngày 20/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7724/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4103/BTNMT-TCQLDĐ ngày 20/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7675/UBND-NC, gửi UBND huyện Buôn Đôn, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc xử lý Công văn số 1091/CTHADS-NV&TCTHADS ngày 15/9/2016 về việc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thi hành án hành chính.

Quan tâm, đầu tư Cầu dân sinh Bình Sơn, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo Dự án LRAMP tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7781/UBND-CN, gửi Ban Quản lý dự án 8 – Tổng cục Đường Bộ Việt Nam về việc sớm quan tâm, đầu tư Cầu dân sinh Bình Sơn, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo Dự án LRAMP tỉnh Đắk Lắk.

Giải phóng mặt bằng công trình Đường Giải Phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh km5, Quốc lộ 26,thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7749/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Công văn số 1709/STNMT-ĐĐBĐ ngày 16/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc cắm mốc, trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất để xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường Giải Phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh km5, Quốc lộ 26, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 200/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/9/2016, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐND nhằm giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00.

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2821/QĐ-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

UBND tỉnh có Công văn số 7647/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7714/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12878/BTC - CST ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này