Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7642/UBND-KT gửi Sở Tài chính, về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính.

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7712/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7593/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Thực hiện CV số 2368/ĐCKS-KTĐCKS ngày 01/9/2016 của Tổng cục ĐC và KSVN - Bộ TNMT.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7629/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2368/ĐCKS-KTĐCKS ngày 01/9/2016 của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc chuyển nhượng thông tin kết quả thăm dò đá Granit tại mỏ Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7608/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 3156/KH-BTP ngày 13/9/2016 của Bộ Tư pháp, về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Triển khai dịch vụ tin nhắn trong việc truyền tin phục vụ chỉ huy điều hành về phòng chống thiên tai

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7604/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc xét Công văn số 185/PCTT, ngày 22/8/2016 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, về việc đề nghị triển khai dịch vụ tin nhắn trong việc truyền tin phục vụ chỉ huy điều hành về phòng chống thiên tai.

Xử lý đơn của công dân
Xử lý đơn của công dân (03/10/2016, 10:52)

Ngày 26/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7680/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh, Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul về xử lý Công văn số 282/TTr-NVII ngày 14/9/2016 của Thanh tra tỉnh về việc xử lý đơn của ông Trần Đình Tiến (địa chỉ Thôn 8, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột).

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất và diện tích đất quy định tại Quyết định số 893/QĐ-UB ngày 07/5/1996

Ngày 26/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất và diện tích đất quy định tại Quyết định số 893/QĐ-UB ngày 07/5/1996 của UBND tỉnh; cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ea Kar Đắk Lắk gia hạng sử dụng 4.033,4m2 đất tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

Bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham nưu xử lý Đơn của ông Hồ Văn Đường

Ngày 27/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7722/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc xử lý đơn đề ngày 19/9/2016 của ông Hồ Văn Đường cư trú tại Hẻm 51/16/23 Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị được mua một phần đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể điện lực Đắk Lắk.

Ngày 26/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7683/UBND- TH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 434/HĐND-VP ngày 19/9/2016 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Buôn Ma Thuột.

Xem xét, giải quyết đất cho Niệm Phật Đường Báo Ân

Ngày 27/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7705/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình ngày 16/9/2016 của Niệm Phật Đường Báo Ân, về việc đề nghị xem xét công nhận đất ở cơ sở thờ tự.

Giải quyết đơn, khiếu nại kiến nghị của công dân

Ngày 26/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7652/UBND- TH gửi UBND huyện Buôn Đôn về xử lý Báo cáo số 492/BC-STNMT ngày 29/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hướng xử lý cho 08 hộ có nguồn gốc sử dụng đất tương tự như hộ ông Vũ Văn Thanh khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình thủy điện Sêrêpôk 4A, huyện Buôn Đôn theo đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn.

Hỗ trợ kinh phí chống hạn để sửa chữa, nạo vét phát dọn kênh tưới suối nước trong, cánh đồng phía Tây thị trấn Ea Pốk

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7659/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Tờ trình số 254/TTr- UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Cư M’gar về việc xin hỗ trợ kinh phí chống hạn để sửa chữa, nạo vét phát dọn kênh tưới suối nước trong, cánh đồng phía Tây thị trấn Ea Pốk.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị và máy lọc nước sạch cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Cư M’gar

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7666/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 244/TTr- UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện Cư M’gar về việc xin hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị và máy lọc nước sạch cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản và hệ thống máy lọc nước sạch cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7664/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 244/TTr- UBND ngày 15/9/2016; Tờ trình số 245/TTr- UBND ngày 15/9/2016; Tờ trình số 246/TTr- UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Krông Năng về việc hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản và hệ thống máy lọc nước sạch cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Krông Năng.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Ea Súp

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7667/UBND-KT gửi Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 182/TTr- UBND ngày 07/9/2016 của UBND huyện Ea Súp về việc đề nghị hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn mua sắm trang thiết bị Trường THCS Quang Trung thị trấn Ea Súp; Tờ trình số 183/TTr- UBND ngày 07/9/2016 về việc đề nghị hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Ea Rốk và Trường THCS Nguyễn Thị Định xã Ia Rvê; Tờ trình số 184/TTr- UBND ngày 07/9/2016 của UBND về việc đề nghị hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn mua sắm trang thiết bị Trường Tiểu học Ea Súp và Trường THCS Ea Bung, huyện Ea Súp.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7661/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 204/TTr- UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Ea Kar về việc xin kinh phí trang bị máy lọc nước sạch hợp vệ sinh môi trường cho các trường THCS trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2016.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học 2016 - 2017

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7663/UBND-KT gửi Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 154/TTr- UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện M’Đrắk về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học 2016 – 2017.

Bố trí kinh phí tổ chức đăng cai Hội nghị giao ban công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2016

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7692/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Thông báo số 896- TB/TU, ngày 20/9/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức đăng cai Hội nghị giao ban công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2016.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này