Triển khai hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8053/UBND-CN gửi Sở Nội vụ, Trường Chính trị, Học viện hành chính – Phân viện khu vực Tây Nguyên về việc thực hiện Công văn số 4369/BNV-ĐT ngày 16/9/2016 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV.

Thực hiện TT số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ TNMT.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8103/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Mở mới các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8105/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 1788/SKHĐT-XTĐT ngày 09/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình tự, thủ tục mở mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp xử lý dự án hoàn thành chậm quyết toán.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8135/UBND-CN, gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phối hợp xử lý dự án hoàn thành chậm quyết toán.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh.

Phê duyệt phương án kiểm kê đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cà phê tại Công ty TNHH Cà phê Phước An.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kiểm kê đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cà phê tại Công ty TNHH Cà phê Phước An.

Quyết định về việc ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND, về việc giải quyết chi ứng trước từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, số tiền 700 triệu đồng, để hỗ trợ cho UBND huyện Ea Súp triển khai sửa chữa đường giao thông từ thị trấn Ea Súp đi Làng thanh niên lập nghiệp.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7974/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, các Sở, ngành có liên quan về việc thực hiện Chương trình số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 22/9/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ, về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020.

Tham mưu xử lý văn bản. (18/10/2016, 15:42)

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7884/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7881/UBND-TH, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc Đính chính tên Chủ đầu tư giao tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7872/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 688/TTr-CTK, ngày 23/9/2016 của Cục Thống kê tỉnh về việc đề nghị cấp kinh phí phổ biến Luật Thống kê số 89/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh.

Phân bổ kinh phí Trung ương tạm ứng năm 2016 để thanh toán kinh phí miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2015

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Trung ương tạm ứng năm 2016 để thanh toán kinh phí miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2015.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn đào tạo, hướng dẫn UBND các xã, đơn vị sự nghiệp áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Sở Tài chính Đắk Lắk, hạng mục Hạ tầng và sân thể thao nội bộ (gói thầu số1); nhà phụ trợ, nhà bảo vệ (gói thầu số 3).

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2016

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc bổ sung và hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2016 cho các đơn vị.

Triển khai Thông tư số 14/2016/TT- BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8005/UBND- CN gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT- BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Tham mưu báo cáo sơ kết 02 năm Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8052/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 4423/BNV-TH ngày 20/9/2016 của Bộ Nội vụ, về việc tổ chức sơ kết 02 năm Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Triển khai Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8049/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này