Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk hạng mục: Nhà lớp học mẫu giáo; lớp học Trung cấp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND, ngày 04/11/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk hạng mục: Nhà lớp học mẫu giáo; lớp học Trung cấp.

Điều chỉnh giá nước sinh hoạt và phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8613/UBND-KT, ngày 27/10/2016 gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt và phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Ủy quyền tổ chức đối thoại với công dân

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8644/UBND-NN&MT, ngày 27/10/2016 gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền tổ chức đối thoại với công dân.

Thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8795/UBND-KT, gửi Sở Công thương, Công an tỉnh về việc thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Kiểm tra, tham mưu văn bản của UBND tỉnh trả lời Tòa án nhân dân huyện Krông Búk

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8797/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, tham mưu văn bản của UBND tỉnh trả lời Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, đề nghị xem xét, có ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của Công ty cà phê Buôn Hồ; phương án sử dụng đất của Công ty; việc chỉ đạo thực hiện xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện DA Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8799/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện DA Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8808/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 218/TTr-UBND, ngày 27/10/2016 của UBND huyện Lắk về bổ sung ngân sách có mục tiêu để thực hiện Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

Điều chỉnh các nội dung tại QĐ số 2949/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8859/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 19/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh các nội dung Mục 1,2,10,12 của Điều 1 tại Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Triển khai Thông tư số 161/2016/TT-BQP, ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8865/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 161/2016/TT-BQP, ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8866/UBND-NC, gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg, ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Khoản 1 Điều I Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg, ngày 23/5/2017 về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 ( dự án ODA)

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8700/UBND-TH về việc giải quyết khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 (dự án ODA).

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ VHTT&DL

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8868/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ VHTT&DL về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo và sửa chữa một số công trình của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lắk.

Ngày 28/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, cải tạo, sửa chữa nhà ký túc xá, nhà ăn, nhà bếp, nhà lớp học 02 tầng, tường rào và bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt thuộc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lắk.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8869/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Văn Thiện

Ngày 28/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3291/QĐ-XPVPHC đối với ông Phạm Văn Thiện, thường trú tại thị trấn EaKar vì đã thực hiện hành vi điều kiển xe ô tô 47K-6233 vận chuyển 3.658 m3 gỗ tạp, nhóm VI trái pháp luật, quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 22, Nghị định 157/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần VIII năm 2017-2018.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3248/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần VIII năm 2017-2018.

Phê duyệt Báo cáo xây dựng công trình nâng cấp đập Xâm Lăng, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana.

Ngày 28/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu xây dựng công trình nâng cấp đập Xâm Lăng, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana.

Xử lý đơn thư của bà Trần Thị Tấn

Ngày 31/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 8697/UBND-CN về việc xử lý đơn thư của bà Trần Thị Tấn ( đại diện theo uỷ quyền của bà Trần Thị Chẩm và Nguyễn Hùng Cường) ở địa chỉ Tổ Dân phố 5, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Truy thu thuế tài nguyên đối với các đơn vị sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8728/UBND-KT về việc kiến nghị việc truy thu thuế tài nguyên đối với các đơn vị sản xuất nước tinh lọc đóng chai, đóng hộp.

Xin ý kiến  điều chỉnh lại nội dung Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh

Ngày 01/11, UBND tỉnh có Công văn 8737/UBND-NN&MT về việc đề nghị xem xét, điều chỉnh lại nội dung Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này