Không ban hành Quyết định bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe máy

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10445/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 3368/STC-QLG&CS, ngày 29/11/2016 của Sở Tài chính về đề nghị không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Giáo họ Vinh Hà, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk.

Giao đất để xây dựng cơ sở thờ tự

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3841/QĐ - UBND về việc giao 4.092,1 m2 đất tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông cho Giáo họ Kim Sơn quản lý, sử dụng; cho phép Giáo họ Kim Sơn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp và đất ở nông thôn sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) để xây dựng cơ sở thờ tự.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3877/QĐ - UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Mai thuê 2.019,1 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Mai chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô và cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị, dịch vụ, thương mại và khu vui chơi cho thanh thiếu niên

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3876/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH Á Đông thuê 4.271,7 m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị, dịch vụ, thương mại và khu vui chơi cho thanh thiếu niên.

Thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10478/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về xử lý Tờ trình số 773/TTr-SNV ngày 08/12/2016 của Sở Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ kèm theo Công văn số 1740/SGDĐT-TCCB ngày 30/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3834/QĐ - UBND về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột (6 trục).

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10463/UBND-KT, gửi các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10486/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 235/TTr-SNN ngày 20/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10519/UBND-KGVX, gửi Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 30/TTr-HNCT ngày 22/12/2016 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Rà soát danh mục dự án dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến Kế hoạch năm 2017.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10023/UBND –TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh mục dự án dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020; nhu cầu và dự kiến Kế hoạch năm 2017.

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu du lịch sinh thái, văn hóa cà phê Suối Xanh

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10466/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của các hộ đồng bào dân tộc được giao đất theo Quyết định số 134/TTg để thực hiện Dự án: Khu du lịch sinh thái, văn hóa cà phê Suối Xanh.

Chủ trương bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất tại thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10472/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Buôn Hồ về việc chủ trương bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất tại thị xã Buôn Hồ.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ea Đar

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10518/UBND-CN, gửi UBND huyện Ea Kar, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, địa chỉ: KCN Biên Hòa II – Biên Hòa – Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10515/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xử lý Công văn số 17332/BTC-HCSN, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này