Kế hoạch triển khai thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”

Ngày 05/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh - Thân thiện - Mến khách”.

Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá thương hiệu cà phê, du lịch TP. Buôn Ma Thuột”

UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ban hành công văn số 3799/UBND-VHTT về việc triển khai xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quảng bá thương hiệu cà phê, du lịch TP. Buôn Ma Thuột” dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 11/2022.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2022, gồm các ông, (bà) có tên sau.

Tuyên truyền Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8431/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8440/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 03/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau.

Triển khai Kế hoạch số 450/KH-BCĐ, ngày 16/9/2022 của Ban Chỉ đạo Dự án thuộc Chương trình phòng chống, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8407/UBND-NC, gửi Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 450/KH-BCĐ, ngày 16/9/2022 của Ban Chỉ đạo Dự án thuộc Chương trình phòng chống, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025.

Tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Adeno

Ngày 03/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8373/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1081-CV/BTGTU ngày 28/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Adeno.

Triển khai Nền tảng xã hội số - Ứng dụng Đắk Lắk ID

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8308/UBND-KGVX về việc triển khai Nền tảng xã hội số - Ứng dụng Đắk Lắk ID.

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ và quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định này 133 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chỉ thị về việc tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8340/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi video clip giới thiệu về Cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 03/10/2022, Ban tổ chức cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTCVC về việc Ban hành Quyết định Thể lệ Cuộc thi video clip giới thiệu về Cà phê Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 .

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

BHXH tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia kể từ từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022.

Kế hoạch triển khai Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phối hợp gắn bảng Cổng trường An toàn giao thông

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8077/UBND-NC, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban An toàn giao thông tỉnh; Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý Công văn số 199/TCGD-ĐVSK ngày 15/9/20222 của Tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về gắn bảng Cổng trường An toàn giao thông tại các cổng trường (Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8136/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8164/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8130/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready