Xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3062/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar do ông Châu Đương – Giám đốc Bệnh viện làm đại diện.

Xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3064/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo do ông Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc Bệnh viện làm đại diện.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3061/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện đa khoa huyện Lắk do ông Nguyễn Như Khánh – Giám đốc Bệnh viện làm đại diện.

Xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3060/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk do ông Nguyễn Quang Thừa – Giám đốc Bệnh viện làm đại diện.

Đồng ý kế hoạch liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8679/UBND-KGVX, ngày 28/10/2016 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk về việc đồng ý kế hoạch liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 4540/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8671/UBND-NN&MT, ngày 28/10/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 4540/BTNMT-TCMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xử phạt vi phạm hành chính Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3059/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk do ông Mai Đình Hà – Giám đốc Bệnh viện làm đại diện.

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8675/UBND-NNMT, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố nộp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Xin ý kiến ban hành Quyết định QPPL của Ủy ban Nhân dân tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8658/UBND-KGVX gửi các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến ban hành Quyết định và Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung danh mục công trình DA và KH sử dụng đất 2016 của UBND huyện Ea Kar

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8650/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung danh mục công trình DA và KH sử dụng đất 2016 của UBND huyện Ea Kar và xin chủ trương lập Dự án phân lô đất ở đô thị và đất ở nông thôn với quỹ đất địa phương đang quản lý để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Tạm ứng kinh phí phòng, chống dịch LMLM

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8649/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính về việc tạm ứng kinh phí phòng, chống dịch Lở mồm long móng trển địa bàn huyện Ea Súp.

Xử lý kỹ thuật nút giao đường Trần Quý Cáp với đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8629/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý kỹ thuật nút giao đường Trần Quý Cáp với đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột; theo đó, thiết kế nút đường giao 2 tuyến có trùng lắp khối lượng, chênh cao độ đường đỏ, hệ thống thoát nước không đồng bộ kỹ thuật.

Giải quyết thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8674/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét các Báo cáo: Báo cáo số 287/UBND-KTHT ngày 06/10/2016 và Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Ea H’leo, về việc tình hình thực hiện các dự án của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8666/UBND-TH, gửi Văn phòng UBND tỉnh. Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Các đồng chí thành viên UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh số 58/TB-HĐND ngày 07/10/2016 về nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

Yêu cầu báo cáo nguồn kinh phí hỗ trợ khác cho các hộ khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8581/UBND-NNMT, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc yêu cầu báo cáo nguồn kinh phí hỗ trợ khác cho các hộ khi nhà nước thu hồi đất, đề xuất chủ trương cho phép UBND thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng hỗ trợ khác cho 11 hộ đất có thu hồi để xây dựng Công trình; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thửa đất số 24, tờ bản số 32, đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (03/11/2016, 15:21)

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8590/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản gồm:

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8593/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản về cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư gồm:

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8670/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ya Lốp (thôn 1, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về việc xét Công văn số 2048/SNN-CCKL ngày 12/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị chấm dứt chủ trương Công ty Cổ phần cao su Tấn Nghiệp liên kết đầu tư với Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ya Lốp.

Chủ trương hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8604/UBND-NN&MT, gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng xen, cây trồng vượt mật độ của công trình đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện cho khách hàng theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8611/UBND-CN, gửi Bộ Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9221/BCT-TCNL ngày 30/9/2016 của Bộ Công Thương về rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện cho các khách hàng theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này