Báo cáo kết quả hợp tác với Campuchia năm 2016 và Kế hoạch hợp tác năm 2017

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10340/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 10367/BKHĐT-KTĐN, ngày 15/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị báo cáo kết quả hợp tác với Campuchia năm 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017.

Điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 kéo dài sang năm 2016 TSL2

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10408/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Pắc, UBND huyện Ea Kar về việc điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 kéo dài sang năm 2016 để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (TSL2).

Thực hiện Công văn số 4820/LĐTBXH-NCC

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10334/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4820/LĐTBXH-NCC ngày 30/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xác định nhà tù của địch trong thời kháng chiến ở các địa phương.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước vay vốn ADB.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10325/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước vay vốn ADB.

Giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10409/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp những kiến nghị, đề xuất giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3743/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3736/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3744/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3770/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Kế thừa số liệu gói thầu Tư vấn khảo sát lập dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10426/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 227/TTr-SNNNT ngày 07/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin chủ trưởng triển khai thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Quyết định điều chỉnh diện tích đất

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3815/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3366/QĐ- UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh.

Quyết định điều chỉnh tên đơn vị khai thác đá và thuê đất tại mỏ đá Buôn Dhăm, xã Đắk Nuê, huyện Lắk

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3794/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị khai thác đá và thuê đất tại mỏ đá Buôn Dhăm, xã Đắk Nuê, huyện Lắk.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3799/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Di dời 69 hộ dân thuộc khu vực trạm bơm III (thôn 6, xã Bình Hòa) về khu vực đồi Ea Chai, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana (giai đoạn 2).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3739/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3745/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.

Quyết định điều chỉnh tên đơn vị khai thác đá và thuê đất tại mỏ đá Cư Êbur, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3796/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị khai thác đá và thuê đất tại mỏ đá Cư Êbur, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3742/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3737/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất cho hộ ông Lê Quý Đệ tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3798/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất cho hộ ông Lê Quý Đệ tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk theo Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh

Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3818/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này