Điều chỉnh, bổ sung kinh phí nguồn vốn hỗ trợ để thanh toán nợ công trình và đầu tư xây dựng công trình

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7920/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 191/TTr- UBND ngày 23/9/2016 của UBND huyện Lắk về việc xin, điều chỉnh, bổ sung kinh phí nguồn vốn hỗ trợ để thanh toán nợ công trình và đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nước phân tán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Xin bố trí kinh phí để thực hiện Đề án 755

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7921/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 188/TTr- UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin bố trí kinh phí để thực hiện Đề án 755.

Triển khai thực hiện Đề án 755

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7919/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Công văn số 670/UBND-DT của UBND huyện Ea Kar về việc triển khai thực hiện Chương trình 755.

Đề nghị công nhận bổ sung thôn, buôn đặc biệt khó khăn và điều chỉnh xã thuộc vùng dân tộc và miền núi năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/10 UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình gửi Ủy ban Dân tộc về đề nghị công nhận bổ sung thôn, buôn đặc biệt khó khăn và điều chỉnh xã thuộc vùng dân tộc và miền núi năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã Vận tải cơ giới Tân Lập

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 05/10/2016, về việc phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã Vận tải cơ giới Tân Lập tại thị trấn Ea Đăng, huyện Ea H’leo để xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp huyện Ea H’leo.

Đề nghị bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135, năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 03/10/2016, về việc đề nghị bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135, năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Thiết kế cơ sở dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, hạng mục: Nhà làm việc trung tâm, nhà ở cán bộ, viên chức, lao động trung tâm và hạ tầng kỹ thuật

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 04/10/2016, về việc phê duyệt Thiết kế cơ sở dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, hạng mục: Nhà làm việc trung tâm, nhà ở cán bộ, viên chức, lao động trung tâm và hạ tầng kỹ thuật.

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 04/10/2016, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Xây dựng cầu mới tại Km4+157,70 và tường hộ lan mềm phạm vi từ Km7+500 ÷ Km7+950 thuộc Dự án đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Xây dựng cầu mới tại Km4+157,70 và tường hộ lan mềm phạm vi từ Km7+500 ÷ Km7+950 thuộc Dự án đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M’Đrắk.

Triển khai Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10/9/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7846/UBND-NC gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 130/2016/TT-BQP ngày 10/9/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông từ cầu Nước Trong đến buôn Knia, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (giai đoạn 2)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông từ cầu Nước Trong đến buôn Knia, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (giai đoạn 2).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 29/9/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đào tạo, tập huấn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp

Nhằm thực hiện công văn của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp, ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7878/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Trường Chinh, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (giai đoạn 2) Hạng mục: Nhà thí nghiệm thực hành, sân bê tông, thiết bị.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 28/9/2016, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Trường Chinh, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (giai đoạn 2) Hạng mục: Nhà thí nghiệm thực hành, sân bê tông, thiết bị.

Chủ trương hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7856/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây trồng xen của công trình Trung tâm chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cầu Vụ Bổn, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7892/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cầu Vụ Bổn, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7893/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe.

Điều chỉnh dự án Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1)

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7913/UBND-CN, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1964/SXD-PTĐT ngày 28/9/2016 của Sở Xây dựng về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1).

Hướng tuyến dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ đi qua phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Cư Bao

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7902/UBND-CN, gửi UBND thị xã Buôn Hồ về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1434/SGTVT- QLDA ngày 14/9/2016 của Sở Giao thông vận tải báo cáo về việc dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ có hướng đi qua phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Cư Bao, tuy nhiên cơ bản bám theo đường N2 của cụm công nghiệp nên không ảnh hưởng nhiều đến quy hoạch của cụm công nghiệp.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú – Gói thầu số 11- Đường trục chính CN11

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2897/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú – Gói thầu số 11- Đường trục chính CN11.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này