Quyết định thành lâp Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020.

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012-2020.

Xử lý bàn giao 10 vị trí đất quốc phòng về cho địa phương quản lý.

Ngày 9/1, UBND tỉnh ban hành Công văn 138/UBND – NN&MT về việc xử lý bàn giao 10 vị trí đất quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bàn giao về địa phương quản lý.

Đôn đốc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Ngày 13/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 319/UBND- NNMT về việc đôn đốc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung Công văn có liên quan đến 18,8 ha rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột bị lấn chiếm.

Chủ trương mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 249/UBND –KT về việc mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Phê duyệt phương pháp kiểm kê, đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk.

Ngày 12/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương pháp kiểm kê, đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 381/UBND-NC, ngày 16/1/2017 về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 201/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Như chúng ta đã biết, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và ở tỉnh ta có nhiều biến động. Sự suy giảm kinh tế, biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành Tư pháp tỉnh ta nói riêng.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm thứ mười một triển khai Nghị quyết số 49-NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong bối cảnh chung của toàn cầu và cả nước đứng trước rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, nhanh hơn dự báo, tình hình thiên tai, bão, lũ lụt, hạn hạn, xâm nhập mặn, sự cố môi trường biển…

Một năm nhìn lại, có thể thấy rằng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, địa phương chú trọng, tập trung triển khai thực hiện với phương châm “Tăng cường hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở” thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… đã giúp hàng ngàn lượt người dân tiếp cận với các kiến thức pháp luật trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt, ngày càng đi vào nề nếp.

Theo quy định tại khoản 1 của các Điều 1, Điều 2 và Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì “Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước”

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 306/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 12526/BCT-TTTN ngày 26/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/213 của Chính phủ.

Chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Điện hơi Công nghiệp Tín Thành.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 296/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 2466/SNN-CCKL ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho phép khảo sát, lập dự án đầu tư trồng cây Sorghum, trồng cây dược liệu, Công văn số 2412/2016/CV-TT ngày 29/12/2016 của Công ty TNHH Điện hơi Công nghiệp Tín Thành về việc báo cáo tình hình thử nghiệm các loại giống Cao Lương Ngọt tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 168/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 265/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định số 168/2016/NĐ-CP, ngày 27/12/2016 của Chính phủ, quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

Chủ trương xử lý kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng còn dư năm 2016.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 285/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 3735/STC-HCSN, ngày 27/12/2016 của Sở Tài chính về việc đề xuất xử lý kinh phí lở mồm long móng còn dư năm 2016.

Báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh.

Ngày 12/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 263/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh, ban hành Chương trình hành động về thực hiện giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 228/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 203/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này