Tổ chức APBA mổ mắt miễn phí tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9657/UBND-TH ngày 29/11/2016, gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện: Krông Bông, Lắk, Cư Kuin, Krông Ana về việc xử lý Báo cáo số 295/BC-SYT, ngày 05/10/2016 của Sở Y tế về tổ chức phi chính phủ APBA mổ mắt miễn phí tại tỉnh.

Kế hoạch khám chữa bệnh tim cho trẻ em của tổ chức VCF

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9660/UBND-TH ngày 29/11/2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức VinaCapital Foundation, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc kế hoạch khám chữa bệnh tim cho trẻ em của tổ chức VCF.

Triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9667/UBND-NNMT, về việc triển khai Công văn số 842/LMHTXVN-CSPT ngày 07/11/2016, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về triển khai thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, gửi Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh.

Triển khai Kế hoạch số 3001/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9685/UBND-NNMT gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016.

Triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9678/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý và các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9679/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và xe chuyên chở xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9720/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Xử lý Công văn số 3675/CT-KTT1, ngày 17/11/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc báo cáo tình hình gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Triển khai Dự án quản trị nguồn tài nguyên nước

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9686/UBND-NNMT, gửi UBND huyện Lắk, UBND huyện Krông Ana về việc triển khai Dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước”.

Thực hiện Thông báo số 370/TB-VPCP.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9741/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 14/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp.

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9715/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện Thông báo số 1036 – TB/TU ngày 21/11/2016 của Tỉnh ủy, về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịnh UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp.

Triển khai Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9744/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9751/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc báo cáo, đề xuất hỗ trợ cho hộ bà Vương Thị Như Hoa khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpôk, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh phí xây dựng hệ thống điện công cộng trên địa bàn huyện Lắk

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9760/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 255/TTr-UBND, ngày 25/11/2016 của UBND huyện Lắk về việc xin kinh phí xây dựng hệ thống điện công cộng Hạng mục: Kéo điện chiếu sáng công cộng đường Tỉnh lộ 687 từ Km0-Km2+200.

Hỗ trợ kinh phí phần mềm ứng dụng tin học trong công tác quản lý chuyên môn

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9761/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông về việc xin hỗ trợ kinh phí phần mềm ứng dụng tin học trong công tác quản lý chuyên môn.

Thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VIB

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9798/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8028/BYT-KH-TC, ngày 09/11/2016 của Bộ Y tế về thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VIB.

Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn – đô thị, chống phản động và chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9816/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo đề xuất số 902/BCĐX-CAT-PA88, ngày 29/11/2016 của Công an tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn – đô thị, chống phản động và chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo số liệu giải ngân đến 20/11/2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9662/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc báo cáo số liệu giải ngân đến 20/11/2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 6 phòng (02 tầng) thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3231b/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 6 phòng (02 tầng) thuộc Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Tình hình hoạt động đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 của tỉnh

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 205/BC-UBND về tình hình hoạt động đối ngoại năm 2016 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017 của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này