Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 và dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 254/BC-UBND báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 và dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016; nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016; nguồn vốn ngân sách TW do địa phương giao chi tiết năm 2014 kéo dài thực hiện sang năm 2016; nguồn vốn ngân sách TW do địa phương giao chi tiết năm 2016.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho các đơn vị thực hiện phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho các đơn vị thực hiện phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ủy quyền trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10081/UBND-TH, ngày 13/12/2016 gửi Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 273/TB-UBND, ngày 15/12/2016 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đề nghị thẩm định kết quả xác định thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10037/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thẩm định kết quả xác định thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, theo đề nghị của UBND huyện Lắk tại Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 05/12/2016.

Điều chỉnh mức thu phí cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10035/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi các Sở: Y tế, Tư pháp, Tài chính về việc tham mưu điều chỉnh mức thu phí cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, theo đề nghị của Sở Y tế.

Đảm bảo chất lượng, an toàn ATM dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động ATM, đặc biệt là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km 1667 + 570 – Km 1738 +148 (Km 607 + 600 – Km 678 + 734 Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Hạng mục: Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thi công mương dẫn dòng tại KM 1701 + 900 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 5657/BTNMT- TCMT ngày 01/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10151/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Công văn số 5657/BTNMT- TCMT ngày 01/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thủy điện.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 252/BC-UBND về kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu văn bản chỉ đạo kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10059/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính về việc tham mưu văn bản chỉ đạo kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9907/VPCP-TCCV ngày 17/11/2016.

Tham mưu đề nghị của Sở Công Thương về bố trí kinh phí thanh quyết toán tư vấn thiết kế công trình cấp điện 37 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10079/UBND-TH, ngày 13/12/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu đề nghị của Sở Công Thương, về bố trí kinh phí thanh quyết toán tư vấn thiết kế công trình cấp điện 37 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10163/UBND - TH gửi Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 4743/BNG - UBNV, ngày 05/12/2016 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

Tham mưu thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10036/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ- CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10111/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ- CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xử lý kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10057/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ liên quan đến kết quả kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10080/UBND-KGVX, ngày 13/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 269/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này