Đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1)

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8422/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Công văn số 487/HĐND-VP, ngày 17/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1).

Lập danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8421/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 8633/VPCP-TTĐT, ngày 11/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017.

Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8420/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 379/TTr-SYT, ngày 17/10/2016 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cấp đất sản xuất

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cấp đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại tiểu khu 160, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp”.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3167/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi bò quy mô 1.500 con” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Tiến.

Đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8419/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 474/HĐND-VP, ngày 07/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Quyết định giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016.

Liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8405/UBND-NNMT, gửi Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8471/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất cho công tác đo đạc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8441/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 4179/TB-BVHTTDL ngày 17/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8438/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số 4842/BNV-TH ngày 13/10/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020.

Chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8435/UBND-TH, gửi các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7.

Kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án: Thủy lợi buôn Đắk Ju, xã Bông Krang, huyện Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8434/UBND-KT ngày 20/10/2016, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lắk về việc hỗ trợ huyện Lắk kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án: Thủy lợi buôn Đắk Ju, xã Bông Krang, huyện Lắk.

Triển khai Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8409/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 06/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8293/UBND-KGVX, ngày 17/10/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng mới nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên, bờ kè chống lở thuộc công trình Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng mới nhà ở tập thể cán bộ công nhân viên, bờ kè chống lở thuộc công trình Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing.

Triển khai thực hiện Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8280/UBND-TH ngày 14/10/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Xử lý tồn tại, vướng mắc thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8297/UBND-CN ngày 17/10/2016 gửi các Sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh có liên quan về việc xử lý tồn tại, vướng mắc thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3121/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3155/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này