Cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9649/UBND-NC, ngày 29/11/2016 gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 1331/CTHADS-NV&TCTHADS ngày 15/11/2016.

Triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9728/UBND-KGVX ngày 01/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4529/LĐTBXH-BTXH ngày 14/11/2016.

Đề nghị cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nga Phiên thuê đất kinh doanh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9743/UBND-NN&MT ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xử lý đề nghị của UBND thị xã Buôn Hồ cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nga Phiên thuê 509m2 không qua đấu giá để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Đăng ký bổ sung các danh mục công trình, dự án có sử dụng đất năm 2016 tại huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9738/UBND-NN&MT, ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1292/UBND-TNMT của UBND huyện Lắk, về đăng ký bổ sung các danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lắk.

Hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền điện hàng tháng cho 03 Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ 303 tỉnh Mondulkiri/Campuchia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9695/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền điện hàng tháng cho 03 Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ 303 tỉnh Mondulkiri/Campuchia, theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Góp ý dự thảo xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9610/UBND-KT, ngày 29/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”.

Bổ sung kinh phí năm 2016 và nhu cầu kinh phí phát sinh ngoài định mức năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9696/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2016 và nhu cầu kinh phí phát sinh ngoài định mức năm 2017, theo đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn.

Tham gia ý kiến dự thảo về công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9701/UBND-KT, ngày 30/11/2016 gửi các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Tư pháp và Cục Hải quan tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9603/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Bàn giao tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS cho địa phương quản lý.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9719/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2625/SYT-TCKH ngày 23/11/2016 của Sở Y tế, về tiếp nhận tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9651/UBND-KGVX gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9664/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 464-CV/TU, ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9682/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Viện Khoa học kỹ thuật Tây Nguyên về việc xử lý Công văn số 2111/STNMT-QLĐĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha đất rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Lập quy hoạch, bảo tồn sinh cảnh sống cho voi hoang dã

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9658/UBND-NNMT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu lập quy hoạch, bảo tồn sinh cảnh sống cho voi hoang dã.

Triển khai các bước tiếp theo của dự án trồng Ngô công nghệ cao của công ty TNHH Song Phú

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9750/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9901/BNN-TCLN ngày 23/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.

Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9665/UBND-NNMT gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Công văn số 943/BIDVDL-KHTH, ngày 17/11/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý Báo cáo số 728/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9677/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 728/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra tiến độ sử dụng đất của Công ty cổ phần Chính Nghĩa được UBND tỉnh cho thuê 2.016 m2 đất tại huyện Buôn Đôn để sử dụng vào mục đích xây dựng Khách sạn nhà hàng Buôn Đôn.

Giao quỹ đất thu hồi cho UBND cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, đề xuất hướng sử dụng.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9753/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 2064/STNMT-QLĐĐ ngày 23/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị giao cho các đơn vị quản lý quỹ đất sau khi thu hồi.

Xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9676/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia; biên bản làm việc liên ngành ngày 24/10/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9692/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 199/TTr-SNN ngày 25/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này