Thực hiện  Quyết định số 48/2016/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9573/UBND- TH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9553/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 16364/BTC – QLG ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ- CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch thi thăng hạn viên chức hành chính làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016- 2017

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9604/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 3962/QĐ- BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạn viên chức hành chính làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước năm 2016- 2017.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3521/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Ngày 01/12, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 507-CV/TU, về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư.

Cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Ngày 28/11, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1638/SNV-CCHC gửi các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và một số Phòng chuyên môn của Sở về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Thống nhất danh mục kế hoạch lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9485/UBND-CN gửi: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thống nhất danh mục kế hoạch lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phía Nam đường Đông Tây, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3527/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án khách sạn Phước Hùng, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp tác đầu tư dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 260/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn AES về việc hợp tác đầu tư dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016, quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 229/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 160/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 9403/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn dư Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên  (lần2).

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9578/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 15985/BTC-ĐT ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn dư Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (lần2).

Ban hành Quy chế chấm thi tác phẩm thi sân khấu “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế chấm thi tác phẩm thi sân khấu “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Rà soát lại kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án Mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9576/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 417/TTr-SYT ngày 16/11/2016 của Sở Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9546/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15498/BTC-CST ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về việc phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Phê duyệt giá cho thuê các ki ốt xung quanh sân vận động tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3476/QĐ-UBND phê duyệt giá cho thuê các ki ốt xung quanh sân vận động tỉnh.

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư km4-km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất tại khu dân cư km4-km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột do Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt tổ chức đấu giá vào ngày 18/11/2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này