Bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cấp Bằng công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3914/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Giao 3.626,4 m2 đất tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cho Giáo họ Vinh Ân quản lý

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc giao 3.626,4 m2 đất tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ cho Giáo họ Vinh Ân quản lý và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất ở nông thôn sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) để xây dựng cơ sở tôn giáo.

Xử lý thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông buôn Jút, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10535/UBND-CN, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 3576/STC-ĐT ngày 16/12/2016 của Sở Tài chính về việc chấp thuận cho UBND huyện Lắk phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết toán dự án.

Quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10548/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 17352/BTC-QLG ngày 06/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Thực hiện các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10543/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT, ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Công bố Định mức tạm thời về truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất và Công văn số 4507/BTTTT-KHTC, ngày 20/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo dịch vụ truyền dẫn, phát sóng trong việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình Việt Nam.

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá huyện nghèo.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 264/BC-UBND, về việc thực hiện Công văn số 4604/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá huyện nghèo.

Thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10575/UBND-KT, ngày 29/12/2016 gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính về việc thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp.

Triển khai văn bản của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10645/UBND-KT, ngày 30/12/2016 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Tài chính gồm:

Tham mưu xử lý đề nghị của Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10671/UBND-TH, ngày 30/12/2016 gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề nghị của GIZ, liên quan đến việc hỗ trợ tỉnh xây dựng Quy hoạch Năng lượng sinh khối tỉnh.

Bổ sung tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3906/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar.

Bổ sung dự toán thu và chi từ nguồn thu được để lại của các đơn vị năm 2016

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3889/QĐ - UBND về việc bổ sung dự toán thu và chi từ nguồn thu được để lại của các đơn vị năm 2016.

Điều chuyển tài sản Nhà nước là đất và tài sản trên đất của Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3891/QĐ- UBND về việc điều chuyển tài sản Nhà nước là đất và tài sản trên đất của Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý, sử dụng để mở rộng Trường Mầm non Thành Công.

Phê duyệt danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông đi trung tâm xã Ea Uy, huyện Krông Pắc

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3905/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đi trung tâm xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, hạng mục Cầu Nước Đục (lý trình KM8 + 995).

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đền bù, di dân và tái định cư công trình thủy lợi

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Quyết định thu hồi 4.211 m2 đất của Công ty TNHH MTV XNK 2- 9 Đắk Lắk tại thị trấn Phước An

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3897/QĐ- UBND về việc thu hồi 4.211 m2 đất của Công ty TNHH MTV XNK 2- 9 Đắk Lắk tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc và cho Công ty TNHH cà phê Đức Thịnh thuê 4.211 m2 đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn cân đối NSĐP năm 2016

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10542/UBND - TH gửi Thường trực UBND tỉnh về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn cân đối NSĐP năm 2016, nguồn NSĐP địa phương năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016, nguồn vốn Ngân sách Trung ương do địa phương giao chi tiết 2015 kéo dài thời gian thực hiện năm 2016 (đợt 2) như sau:

Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2015-2016 và kế hoạch niên vụ 2016-2017

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 265/BC-UBND về tình hình sản xuất cà phê niên vụ 2015-2016 và triển khai kế hoạch niên vụ 2016-2017.

Kết luận tại cuộc họp rà soát các nội dung, chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 283/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại cuộc họp rà soát, thông qua các nội dung, chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này