Bổ sung kinh phí cho huyện Lắk thực hiện chính sách chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội còn thiếu năm 2016

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7665/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 183/TTr- UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Lắk về việc xin bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho huyện Lắk để thực hiện chính sách chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội còn thiếu năm 2016

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7727/UBND - KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, về thực hiện Công văn số 3634/LĐTBXH - TCDN ngày 21/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015.

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” “Thầy thuốc Ưu tú”

Ngày 27/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12, năm 2017 của tỉnh.

Góp ý dự thảo Nghị định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7634/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về thực hiện Công văn số 4064/BTNMT- TNN ngày 16/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7709/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13020/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn; Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7710/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13033/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7708/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13024/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Thống kê đối tượng thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7701/UBND-KGVX gửi Bộ Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3691/BNV- CTTN ngày 05/8/2016 của Bộ Nội vụ về việc thống kê đối tượng thanh niên xung phong cơ sở ở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975.

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Qũy Bảo trì đường bộ tỉnh

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Phương Minh khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Công trình Đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Báo cáo tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí bầu cử

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 188/BC-UBND về tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7693/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 05/TTr- QBTTE, ngày 20/9/2016 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc bổ sung kinh phí tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Gắn kết yêu thương – Vui bước đến trường”.

Kinh phí chi thưởng cho Bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7695/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 13057/BTC-NSNN, ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí chi thưởng cho Bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7641/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 12372/BTC-NSNN, ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1).

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quý III/2016.

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 22/9 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quý III/2016.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7575/UBND-CN gửi UBND huyện Ea Kar về việc xét Công văn số 1833/SKHĐT-ĐTD ngày 15/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar.

Bố trí mặt bằng cho các Doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7547/UBND-NNMT gửi UBND huyện Ea H’leo về việc bố trí mặt bằng cho các Doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Xử lý Công văn số 1731/SNNNT-KL ngày 30/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7405/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 1731/SNNNT-KL ngày 30/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 về triển khai một số nội dung Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2016

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn 7627/UBND-TH chỉ đạo Sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá đúng tình hình, đề ra giải pháp, nhất quán hành động tập trung nâng cao niềm tin doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân tin vào chính sách. Bên cạnh đó, Công văn yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, tổ chức tiếp công dân định kỳ và lắng nghe phản ánh người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp thu và phục vụ tốt hơn.

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’Gar.

Ngày 20/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’Gar.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này