Triển khai thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9991/UBND-NC, ngày 09/12/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-BTP ngày 24/11/2016 của Bộ Tư pháp, về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thực hiện Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9922/UBND-KGVX, ngày 08/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc TV tại đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9730/UBND-TH, gửi Công ty TNHH TV địa chỉ số 79A, Km6, QL 27, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất tại đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9734/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9733/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Báo cáo về việc thanh tra Đề án 930

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 235/BC-UBND về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án 930 (Đề án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện).

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trên diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tu viện Thánh Phao Lô Vi Nhân

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 263/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tại cuộc họp giải quyết việc Tu viện Thánh Phao Lô Vi Nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trên diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Phối hợp với Truyền hình Thông tấn triển khai thực hiện phóng sự trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9747/UBND-NNMT về việc phối hợp với Truyền hình Thông tấn triển khai thực hiện phóng sự trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung tiết 2, điểm 2, khoản 8.3, Điều 1 Quyết định số 2612/QĐ-UBND, ngày 7/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mẫu, thiết kế điển hình các công trình kênh mương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-ĐKT về kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thanh tra đối với UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ea Súp, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9739 / UBND-CN về việc kế hoạch thanh tra. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với danh mục các cuộc thanh tra năm 2017 sẽ tập trung trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh đưa nội dung thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành Luật Tiếp công dân.

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công suất truyền tải đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Krông Búk – Buôn Ma Thuột”

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công suất truyền tải đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Krông Búk – Buôn Ma Thuột”.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường THCS Lý Tự Trọng.

Phê duyệt tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở HĐND-UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của HĐND-UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Quyết định về  việc phê duyệt lại giá bán tài sản gỗ Thủy tùng nhóm IA do bán đấu giá không thành

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3574/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại bán tài sản gỗ Thủy tùng (thông nước) nhóm IA do bán đấu giá không thành.

Không tuyển dụng mới đối với số lượng viên chức đã tinh giản

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9689/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về việc không tuyển dụng mới đối với số lượng viên chức đã tinh giản.

Triển khai thực hiện Thông báo số 1017-TB/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9749/UBND-TH, gửi các Sở Nội vụ, Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1017-TB/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9765/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý kiến nghị của UBND các huyện: Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9766/UBND-NNMT ngày 01/12/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý kiến nghị của UBND các huyện: Krông Ana, Krông Pắc, M’Drắk liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này