Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3866/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo

Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3840/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tiêu A, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3867/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Tiêu A, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3881/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Phê duyệt giá mua giống cây trồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra năm 2016

Ngày 26/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3852/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá mua giống cây trồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong năm 2016 trên địa bàn huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3869/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3870/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk,, huyện Krông Năng.

Phê duyệt đề cương – dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương – dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017.

Kết luận về triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tại thành phố Buôn Ma Thuột (Mức độ 3)

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 279/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà về việc triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tại thành phố Buôn Ma Thuột (Mức độ 3).

Phê duyệt Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Hạng mục gói thầu số 1, Lý trình Km0 + 00 – Km13 + 132,09.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3868/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dun, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3869/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dun, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Thực hiện thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10487/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 17812/BTC-ĐT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10496/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 140/TTr-SLĐTBXH ngày 20/12/2016 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đề nghị điều chỉnh Phụ lục Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện Báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10495/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 604/KTNN-TH, ngày 07/12/2016 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10498/UBND-KT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc diện tích rừng trồng thiệt hại, kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra hiện trường.

Tham mưu triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10499/UBND-NNMT, gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 2465/SNN-CCKL ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2016 và tham mưu triển khai kế hoạch năm 2017.

Thực hiện QĐ số 2427/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng CP.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10506/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này