Không tính tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10444/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về xử lý Công văn số 3831/CT-THNVDT ngày 01/12/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc không tính tiền nộp chậm tiền sử dụng đất đối với 18 hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước do chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình chợ Buôn Ma Thuột.

Công tác quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10417/UBND-CN ngày 23/12/2016, gửi Sở Giao thông vận tải về công tác quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột .

Giải quyết kiến nghị của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/12/2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10433/UBND-NNMT ngày 23/12/2016, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc giải quyết kiến nghị của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 08/12/2016, về báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm trang trì nội thất

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3879/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH một thành viên Phi Mã thuê 1.625,9 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Công ty TNHH một thành viên Phi Mã chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm trang trì nội thất.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3880/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH vận tải Minh Huy thuê 1.707,1 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Công ty TNHH vận tải Minh Huy chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô và kho bãi phục vụ vận tải hàng hóa.

Không ban hành Quyết định bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe máy

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10445/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 3368/STC-QLG&CS, ngày 29/11/2016 của Sở Tài chính về đề nghị không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định giá tính thuế trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Giáo họ Vinh Hà, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk.

Giao đất để xây dựng cơ sở thờ tự

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3841/QĐ - UBND về việc giao 4.092,1 m2 đất tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông cho Giáo họ Kim Sơn quản lý, sử dụng; cho phép Giáo họ Kim Sơn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp và đất ở nông thôn sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) để xây dựng cơ sở thờ tự.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3877/QĐ - UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Mai thuê 2.019,1 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo và cho phép Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Mai chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Garage sửa chữa ô tô và cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô.

Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị, dịch vụ, thương mại và khu vui chơi cho thanh thiếu niên

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3876/QĐ - UBND về việc cho Công ty TNHH Á Đông thuê 4.271,7 m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị, dịch vụ, thương mại và khu vui chơi cho thanh thiếu niên.

Thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10478/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về xử lý Tờ trình số 773/TTr-SNV ngày 08/12/2016 của Sở Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ kèm theo Công văn số 1740/SGDĐT-TCCB ngày 30/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 23/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3834/QĐ - UBND về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình thảm bê tông nhựa một số tuyến đường nội thành phố Buôn Ma Thuột (6 trục).

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tiêu B, xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10463/UBND-KT, gửi các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Tah, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3789/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10486/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 235/TTr-SNN ngày 20/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10519/UBND-KGVX, gửi Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 30/TTr-HNCT ngày 22/12/2016 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về đề nghị phê duyệt Kế hoạch xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung tại thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, huyện Krông Năng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này