Thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg

Ngày 10/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9052/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 10277/BCT-KHCN ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về thực hiện Công văn số 8657/VPCP-KTTH ngày 12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh E5 theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nợ bị rủi ro năm 2016 nguồn ngân sách tỉnh

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9077/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc đề nghị xử lý nợ bị rủi ro năm 2016 nguồn ngân sách tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản (19/11/2016, 15:01)

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9078/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản gồm:

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (19/11/2016, 14:59)

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9079/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản gồm:

Hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc gặp mặt các thế hệ Trường học sinh Dân tộc Miền Nam của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9091/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc gặp mặt các thế hệ Trường học sinh Dân tộc Miền Nam của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9092/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 62/TTr-CT ngày 21/10/2016 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn về việc xin thoái vốn đầu tư và rút khỏi Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Kim Huỳnh Ea H’leo.

Triển khai thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9105/UBND-CN gửi các Sở Tài chính, Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9107/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9121/UBND-CN gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Krông Năng về việc thực hiện Thông báo số 960-TB/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9173/UBND-KT, gửi Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8965/UBND-NC về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9120/UBND-CN ngày 14/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã, theo yêu cầu tại Công văn số 9223/VPCP-KTTH ngày 27/10/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9068/UBND-KGVX ngày 11/11/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin, theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục triển khai dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9063/UBND-TH ngày 11/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Kar về việc tiếp tục triển khai dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Cư Bông đi thôn 17, huyện Ea Kar.

Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9072/UBND-KGVX ngày 11/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh theo công văn đề nghị của HĐND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh quy trình giải thể Quỹ giải quyết việc làm tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9069/UBND-KGVX ngày 11/11/2016 gửi Sở Nội vụ, về việc tham mưu UBND tỉnh quy trình giải thể Quỹ giải quyết việc làm tỉnh.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3358/QĐ- UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh (quy định tại Điều 1 Quyết định số 1064/QĐ- UBND ngày 19/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3359/QĐ- UBND về việc thay đổi Tổ trưởng và tổ viên Tổ công tác liên ngành của tỉnh thực hiện Quyết định số 994/QĐ- TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020 (quy định tại Điều 1 Quyết định số 1519/QĐ- UBND ngày 17/6/2015 và Quyết định số 2822/QĐ- UBND ngày 23/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của tỉnh

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3357/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị dự án Nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (phần vốn đối ứng)

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án Nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (phần vốn đối ứng).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này