Gia hạn thời gian hoàn thành dự án Cơ sở sinh hoạt Văn hóa – Thể thao phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9527/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt về việc gia hạn thời gian hoàn thành dự án Cơ sở sinh hoạt Văn hóa – Thể thao phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phối hợp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9530/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1833/SGTVT-TTr ngày 15/11/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 53.

Thành lập Đoàn kiểm tra hiện trường xác định thiệt hại rừng trồng do các yếu tố bất khả kháng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9558/UBND-NNMT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra hiện trường xác định thiệt hại rừng trồng do các yếu tố bất khả kháng, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Công điện số 9638/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9544/UBND-NNMT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm triển khai Công điện số 9638/CĐ-BNN-TY ngày 14/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm sau đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9555/UBND-KT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 168/TTr-UBND, ngày 21/11/2016 của UBND huyện Cư Kuin về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9567/UBND-KGVX ngày 25/11/2016, gửi các Sở: Y tế, Tài chính về việc xử lý Công văn số 963/BVNTTW ngày 15/11/2016 của Bệnh viện Nội tiết Trung ương về bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2017.

Tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9531/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 13480/BGTVT-VT ngày 14/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với “xe dù, bến cóc”.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9561/UBND-NC, ngày 25/11/2016 gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2016, theo nhiệm vụ được giao tại Báo cáo số 458/BC-UBATGTQG ngày 26/10/2016 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các công trình trên địa bàn huyện Krông Ana

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9552/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu UBND tỉnh hỗ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các công trình trên địa bàn huyện Krông Ana, theo đề nghị của UBND huyện Krông Ana.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Krông Bông tháng 11/2016

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9554/UBND-KT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 21/11/2016 của UBND huyện Krông Bông về đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Krông Bông tháng 11/2016.

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9540/UBND-NNMT gửi Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna (Địa chỉ: 112 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc thực hiện Tờ trình số 02/TTr-DN ngày 27/10/2016 của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna, về việc xin quyết định trồng cây Đàn Hương tại quỹ đất của Công ty.

Bổ sung khối lượng phát sinh hạng mục Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Lắk.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9533/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, Hạt Kiểm lâm huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 2670/SXD-QLXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung khối lượng phát sinh công trình Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, hạng mục: Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc (giai đoạn II).

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9519/UBND-KT, ngày 24/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9462/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 2315/SNN-CCKL, ngày 14/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 2851/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh.

Dừng thi công dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9534/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/11/2016 với Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Phước Lợi.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9539/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Tờ trình của Công ty TNHH Phước Lợi, về việc xin thuê đất để mở rộng nhà máy kinh doanh trong Cụm công nghiệp xã Ea Lê.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9536/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông về việc xét Công văn số 618/BC-STNMT, ngày 10/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hướng xử lý đối với đề nghị hỗ trợ tiền bồi thường rừng trồng tại khu vực lòng hồ Ea Rớt của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hồ Chứa nước Krông Pách Thượng.

Thu hồi đất của Nông trường Cao su Cư M’gar giao địa phương quản lý

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9639/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chủ trương thu hồi đất của Nông trường Cao su Cư M’gar giao địa phương quản lý.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Buôn Đôn liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9541/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Buôn Đôn liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai.

Kiểm tra, bảo đảm an toàn khai thác cầu dân sinh

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9548/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 13666/BGTVT-ATGT ngày 17/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác cầu dân sinh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này