Đề nghị điều chỉnh kinh phí các hạng mục công trình trên địa bàn huyện Krông Năng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10222/UBND-KT ngày 16/12/2016, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 333/TTr-UBND ngày 09/12/2016 về đề nghị điều chỉnh kinh phí các hạng mục công trình: Hồ Ea Khuôl, xã Ea Hồ và Đập Lộc Yên, xã Phú Lộc huyện Krông Năng từ nguồn bổ sung ngân sách có mục tiêu cho huyện để khắc phục hậu quả hạn hán thuộc Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10235/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10242/UBND-KT, gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 17157/BTD-TCNH ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản. (26/12/2016, 10:49)

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10205/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Triển khai Chỉ thị số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10220/UBND-NNMT ngày 16/12/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng.

Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10208/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10225/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 17229/BTC-NSNN ngày 05/12/2016 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra.

Triển khai thực các quy định của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10227/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực các quy định của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trả lời đề nghị của Trường Trung cấp Đam San.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10230/UBND-KGVX, gửi Trường Trung cấp Đam San về việc xem xét Công văn số 280/TCĐS, ngày 15/12/2016 của Trường Trung cấp Đam San về đề nghị phối hợp tuyển sinh và quản lý đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học Y đa khoa năm 2016, trên cơ sở Công văn số 249-CV/BCĐTN, ngày 05/12/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về đề nghị giao chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học y đa khoa.

Xử lý Công văn số 2176/STNMT-QLĐĐ, ngày 02/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10251/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Krông Búk về việc xử lý Công văn số 2176/STNMT-QLĐĐ, ngày 02/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bố trí vốn xây dựng công trình Xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10193/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xét Công văn số 2149/SKHĐT-KTN ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo số 1379/BC-Cty ngày 02/12/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt nội dung và mức chi triển khai duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10173/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3550/LĐTBXH-KHTC ngày 15/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phân bổ vốn chương trình mục tiêu năm 2016 và Công văn số 660/BVCSTE-KHTC ngày 02/11/2016 của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em về hướng dẫn triển khai hoạt động duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật thông tin về trẻ em.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các đoạn Km53+00 – Km60+900; Km63+00 – Km65+900, đường tỉnh ĐT.697 (Tỉnh lộ 1), tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10183/UBND-KT gửi Bộ Giao thông vận tải, về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa các đoạn Km53+00 – Km60+900; Km63+00 – Km65+900, đường tỉnh ĐT.697 (Tỉnh lộ 1), tỉnh Đắk Lắk.

Bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10184/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 01/11/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam.

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10185/UBND-KT, gửi Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam về việc xét Báo cáo số 225/BC-STP ngày 17/11/2016 của Sở Tư pháp về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến kiến nghị của Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Ko Tam.

Cung cấp thông tin về ngành hàng ca cao của tỉnh.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10200/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh về việc xử lý Công văn số 1230/SNgV-HTQT, ngày 09/12/2016 của Sở Ngoại vụ về việc cung cấp thông tin về ngành hàng ca cao của tỉnh.

Chương trình đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”.

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10203/UBND-TH gửi Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc chương trình đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”.

Lập danh mục 12 dự án điện Năng lượng mặt trời vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10206/UBND-NNMT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương về việc lập danh mục 12 dự án điện Năng lượng mặt trời vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10215/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 10266/BKHĐT-TH ngày 12/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP.

Triển khai các văn bản của Trung ương .

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10244/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này