Lập Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Đắk Ruê”.

Ngày 5/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 7958/UBND-TH về việc lập Đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Đắk Ruê”.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8042/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 133/TTr- UBND, Tờ trình số 134/TTr- UBND, Tờ trình số 135/TTr- UBND ngày 28/9/2016 của UBND huyện Cư Kuin về việc xin hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Cư Kuin năm học 2016- 2017.

Thống nhất địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Búk

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8026/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Búk, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Búk về xét Công văn số 1989/SXD- QHKT ngày 03/10/2016 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Búk.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar

Ngày 07/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar.

Điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8041/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 501/TTr- STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xử lý kinh phí xây dựng cổng chào của huyện Buôn Đôn

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8010/UBND-TH gửi UBND huyện Buôn Đôn về xử lý Tờ trình số 1999/TTr- UBND ngày 28/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin cấp kinh phí xây dựng công trình phục vụ công tác tuyên truyền mục tiêu phát triển du lịch gắn với hoạt động về kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng tại huyện Buôn Đôn.

Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8014/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 100/TTr- UBND, ngày 03/10/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã.

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8015/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Công văn số 7981/BKHĐT- KTĐPLT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh nội dung thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý kiến dự thảo Nghị định cơ chế và chính sách tài chính ưu đãi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp và kinh doanh tại Lào, Campuchia

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7985/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 869/BTC - TCDN ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế và chính sách tài chính ưu đãi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp và kinh doanh tại Lào, Campuchia.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 06/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2951/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt danh mục các tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ

Ngày 07/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2970/QĐ- UBND về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh vừa có Thông báo số 58/TB-HĐND, ngày 7/10/2016 thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.

Thu BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7995/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thu BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Tham gia “Hội chợ quốc tế Thương mại hàng hóa Hồ Nam – ASEAN” tổ chức tại Trung Quốc

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-NC gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc mời các doanh nghiệp của tỉnh tham gia “Hội chợ quốc tế Thương mại hàng hóa Hồ Nam – ASEAN” do Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tổ chức từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2016 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7993/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử công nghiệp Việt Nam.

Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã giai đoạn 2016 -2020

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7971/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã giai đoạn 2016 -2020.

Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý công trình thủy lợi

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7965/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 767/TTr-QLCTTL ngày 29/9/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk về đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện quy trình bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc.

Giảm dự toán bổ sung cân đối năm 2016 của ngân sách các huyện, thị xã

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc giảm dự toán bổ sung cân đối năm 2016 của ngân sách các huyện, thị xã và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển thiết bị nghề công nghệ ô tô do KOICA tài trợ

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển thiết bị nghề công nghệ ô tô do KOICA tài trợ thuộc dự án Nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này