Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9517/UBND-KT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 400/TTr-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND huyện Krông Pắc về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9444/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9465/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp về việc thực hiện Báo cáo số 744/BC-SXD ngày 16/11/2016 của Sở Xây dựng về kết quả xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán công trình hoàn thành, theo đó, đề nghị phê bình, chấn chỉnh đối với các chủ đầu tư chậm quyết toán công trình, cụ thể:

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9625/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 16254/BTC- TCDN ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 52/2013/TT- BTC ngày 03/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2016

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535/QĐ - UBND về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2016.

Chủ trương tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9617/UBND-KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh về xem xét Tờ trình số 374/TTr – UBND ngày 10/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột xin tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017.

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9403/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Kinh phí xây dựng công sự lâu bền nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9586/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xử lý Công văn số 3150/STC – ĐT ngày 08/11/2016 của Sở Tài chính về việc kinh phí xây dựng công sự lâu bền nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016.

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng công trình Đường giao thông

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9473/UBND-CN gửi UBND huyện Buôn Đôn về việc xử lý Công văn số 2283/SKHĐT- ĐTG ngày 17/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giá trị trúng thầu gói thầu xây lắp Đường giao thông thuộc khu quy hoạch trung tâm thị trấn huyện Buôn Đôn (theo đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn tại Tờ trình số 226/TTr- UBND ngày 24/10/2016).

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, Hạng mục nội thất Trụ sở làm việc Tỉnh ủy

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3540/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy – Hạng mục: Nội thất Trụ sở làm việc Tỉnh ủy.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9549/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 16453/BTC- THTK ngày 17/11/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.

Xây dựng công trình thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn Voi

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9520/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Công văn số 2113/STNMT- QLĐĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc chủ trương đối với việc sử dụng 13.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng công trình thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn Voi.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án cấp nước

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn thuộc các huyện: Krông Năng, Ea Kar và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc điều chỉnh mức thu phục vụ tang lễ tại Nhà Tang lễ tỉnh tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phục vụ tang lễ tại Nhà Tang lễ tỉnh tại khoản 1 Điều 1, Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Triển khai giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm cả chi phí tiền lương

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9496/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội về việc Ttriển khai giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm cả chi phí tiền lương.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho 02 hộ dân tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9499/UBND-NNMT, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 729/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho hộ ông Đỗ Hữu Phiến và hộ ông Trần Minh Bình vị trí tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 590/TTr-STNMT ngày 07/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9502/UBND-NNMT ngày 24/11, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 590/TTr-STNMT ngày 07/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị thu hồi 670,3 ha đất tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk của Công ty TNHH Tiến Phú giao cho UBND huyện Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch của pháp luật.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9506/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk về việc xử lý Báo cáo số 708/BC-STNMT, ngày 09/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai dự án của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk tiếp tục sử dụng 14.385m2 (trong tổng số diện tích 60.036m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 28/7/2010, tại địa bàn xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9515/UBND-KT ngày 24/11, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 252-TTr/TĐTN-VP, ngày 18/11/2016 của Tỉnh đoàn Thanh niên về kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này