Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10272/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp sản xuất chương trình truyền hình.

Thực hiện Công văn số 10224/BNN-KTHT ngày 05/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10266/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 10224/BNN-KTHT ngày 05/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các Dự án thủy lợi, thủy điện.

Xử lý Công văn số 1036/UBND-TTr, ngày 28/11/2016 của UBND huyện Krông Năng

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10259/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1036/UBND-TTr, ngày 28/11/2016 của UBND huyện Krông Năng về xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Thắng, thường trú tại thôn Tân Quảng, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng.

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thương mại Thái Phúc

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10258/UBND-NNMT gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH thương mại Thái Phúc, địa chỉ: 350 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty TNHH thương mại Thái Phúc.

Khắc phục tồn tại dự án của Công ty Cổ phần cao su Tri Đức và Công ty TNHH Sản xuất Rừng Xanh

Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10257/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp, Công ty Cổ phần cao su Tri Đức, Công ty TNHH Sản xuất Rừng Xanh về việc báo cáo thực hiện khắc phục tồn tại dự án của Công ty Cổ phần cao su Tri Đức và Công ty TNHH Sản xuất Rừng Xanh.

Báo cáo tổng kết, đánh giá chính sách thuế bảo vệ môi trường

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10175/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc báo cáo tổng kết, đánh giá chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Báo cáo tình hình triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10169/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tình hình triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10168/UBND-KGVX ngày 15/12/2016, gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 272/TB-UBND ngày 14/12/2016, về việc Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2016.

Đồng ý cho Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10250/UBND-NNMT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đồng ý cho Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Đắk Lắk tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana”, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10292/UBND-TH, ngày 20/12/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 đối với các chương trình, dự án Ô, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 10370/BNN-KH ngày 08/12/2016.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10293/UBND-TH, ngày 20/12/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10178/KH-UBND, ngày 15/12/2016 về việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10269/UBND-KGVX, ngày 19/12/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10249/ UBND-NN&MT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai Công văn số 10131/VPCP-KGVX ngày 24/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10281/UBND-NNMT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 10102/BNN-TCLN ngày 29/11/2016.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10191/UBND-CN, ngày 15/12/2016 gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016.

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10280/UBND-NNMT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai Quyết định số 4817/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3711/QĐ-UBND, ngày 15/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này