Góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8812/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 15073/BTC - TCT ngày 24/10/2016 của Bộ Tài

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8810/UBND - KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14692/BTC - HCSN ngày 18/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi năm 2016

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8790/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 14615/BTC- NSNN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi năm 2016.

Bố trí vốn lập dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào di cư ngoài kế hoạch

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8792/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 546/BDT- KHTH, ngày 25/10/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về việc xin bố trí vốn lập dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào Mông di cư ngoài kế hoạch tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8793/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 108/TTr- UBND, ngày 26/10/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Hỗ trợ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3265/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng ý chủ trương cho xử lý kỹ thuật, bổ sung khối lượng đoạn tuyến Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8908/UBND-CN, ngày 04/11/2016 gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc đồng ý chủ trương cho xử lý kỹ thuật, bổ sung khối lượng đoạn tuyến Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5.

Bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8626/UBND-KT, ngày 27/10/2016 gửi các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, theo Công văn của Bộ Tài chính.

Triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8669/UBND-NN&MT, ngày 28/10/2016 gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc về nguồn kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8661/UBND-NN&MT, ngày 27/10/2016 gửi Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc về nguồn kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8659/UBND-KT, ngày 27/11/2016 gửi Sở Nội vụ, Quỹ phát triển nhà ở tỉnh về việc tham mưu chủ trương sát nhập Quỹ phát triển nhà ở tỉnh.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk hạng mục: Nhà lớp học mẫu giáo; lớp học Trung cấp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND, ngày 04/11/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk hạng mục: Nhà lớp học mẫu giáo; lớp học Trung cấp.

Điều chỉnh giá nước sinh hoạt và phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8613/UBND-KT, ngày 27/10/2016 gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt và phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Ủy quyền tổ chức đối thoại với công dân

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8644/UBND-NN&MT, ngày 27/10/2016 gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền tổ chức đối thoại với công dân.

Thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8795/UBND-KT, gửi Sở Công thương, Công an tỉnh về việc thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Kiểm tra, tham mưu văn bản của UBND tỉnh trả lời Tòa án nhân dân huyện Krông Búk

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8797/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, tham mưu văn bản của UBND tỉnh trả lời Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, đề nghị xem xét, có ý kiến liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hoạt động của Công ty cà phê Buôn Hồ; phương án sử dụng đất của Công ty; việc chỉ đạo thực hiện xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện DA Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8799/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện DA Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8808/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 218/TTr-UBND, ngày 27/10/2016 của UBND huyện Lắk về bổ sung ngân sách có mục tiêu để thực hiện Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

Điều chỉnh các nội dung tại QĐ số 2949/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8859/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 197/TTr-SNN ngày 19/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh các nội dung Mục 1,2,10,12 của Điều 1 tại Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này