Thành lập Ban Chỉ đạo Biên giới của tỉnh

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3224/QĐ- UBND về việc thành viên Ban Chỉ đạo Biên giới của tỉnh.

Sử dụng nguồn kinh phí lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8742/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Công văn số 2063/SNN- QBVPTR ngày 13/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng nguồn kinh phí dự kiến lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017.

Đấu giá quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8744/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 265/TTr- UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng 349,8m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Áp giá hỗ trợ đối với cây trồng lâu năm trên diện tích bị ảnh hưởng thẩm thấu

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8745/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Tờ trình số 221/TTr- UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về xin chủ trương áp giá hỗ trợ đối với cây trồng lâu năm trên diện tích bị ảnh hưởng thẩm thấu tại công trình thủy điện Serêpôk 3.

Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8748/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 219/TTr- TCĐS ngày 26/10/2016 của Trường Trung cấp Đam San về việc đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học Y khoa cho tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Tây Nguyên.

Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8738/UBND- TH gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Phát triển du lịch thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2016- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 31/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8711/UBND - KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Tư pháp về xử lý Tờ trình số 284/TTr- UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2016- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Góp ý dự thảo Nghị định Quản lý giá chuyển nhượng

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8729/UBND- KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 14094/BTC- CST ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quản lý giá chuyển nhượng.

Bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho một số dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8699/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 1854/TTg- KTTH ngày 21/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho một số dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Cấp bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Ngày 01/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8739/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo số 952- TB/TU ngày 24/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; Công văn số 512/HĐND– VP ngày 21/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, kèm Công văn số 758/LMHTXVN- CSPT ngày 06/10/2016 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 23/2016/TT- BGDĐT

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8747/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2016/TT- BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

Phê duyệt giá mua giống cây trồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016 trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3261/QĐ-UBND, về việc phê duyệt giá mua giống cây trồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016 trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8730/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3681/BTP-BTTP ngày 20/10/2016 của Bộ Tư pháp, về rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp.

Triển khai thực hiện Công văn số 3492/TCTHADS-VP của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8731/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3492/TCTHADS-VP, ngày 21/10/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai Thông tư số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC.

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017.

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017.

Triển khai kết quả Hội nghị lần thứ Ba giữa ba Ủy ban của Quốc hội Campuchia, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8359/UBND-TH gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Buôn Đôn và Ea Súp; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn về việc triển khai kết quả Hội nghị lần thứ Ba giữa ba Ủy ban của Quốc hội Campuchia, Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8428/UBND-CN gửi Thường trực HĐND tỉnh về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 8491/KH-UBND thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đợt 1 trên địa bàn các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo và Ea Súp).

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8702/UBND-CN, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này