Báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9592/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2016 trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1191/UBDT-TH ngày 21/11/2016.

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9559/UBND-NNMT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Búk về việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng các công trình tại huyện.

Bố trí kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đợt 2 năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9557/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu bố trí kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đợt 2 năm 2016, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác sử dụng nước mặt dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr, tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9754/UBND-NNMT, ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác sử dụng nước mặt dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr, tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk, theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.

Tham mưu xử lý văn bản. (06/12/2016, 15:45)

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9574/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Tỉnh đoàn Thanh niên

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3534/QĐ - UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Tỉnh đoàn Thanh niên.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3563/QĐ- UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3550/QĐ- UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị phía Bắc đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình phòng chống, giảm nhẹ thiên tai

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai kết hợp ổn định dân cư đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Hồ, huyện Krông Năng Hạng mục: Gói thầu số 02 – Đập đất, tràn xã lũ, cống đầu mối và cầu bê tông cốt thép hồ chứa nước Đông Hồ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công dự toán Gói thầu 04b công trình Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công dự toán Gói thầu 04b công trình Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Cho chủ trương lập hồ sơ lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại một số nút giao thông trên địa bàn huyện M’Drắk

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9637/UBND - KT gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban An Toàn giao thông tỉnh về xử lý Công văn số 141/BATGT – VP ngày 21/11/2016 của Ban An Toàn giao thông tỉnh về việc cho chủ trương lập hồ sơ lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại một số nút giao thông trên địa bàn của huyện M’Drắk.

Chủ trương cho Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải khảo sát, lập dự án đề xuất dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Buôn Đôn

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9632/UBND - TH gửi Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Buôn Đôn về xét đề nghị của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải tại Công văn số 73/2016/CV- ĐH ngày 10/11/2016 về việc xin chủ trương nghiên cứu khảo sát năng lượng mặt trời tại tỉnh Đắkk Lắk.

Quản lý đoạn tuyến còn lại của Tỉnh lộ 13B sau khi nâng cấp thành Quốc lộ 19C

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9583/UBND-CN ngày 28/11/2016, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND huyện M’Đrắk về việc quản lý đoạn tuyến còn lại của Tỉnh lộ 13B sau khi nâng cấp thành Quốc lộ 19C.

Đề nghị phê duyệt nhu cầu đất ở, đất sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP BMT.

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9590/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị phê duyệt nhu cầu đất ở, đất sản xuất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 năm 2016.

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9591/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 1173/UBDT-VP135 ngày 15/11/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 năm 2016.

Cơ chế hỗ trợ kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9615/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc xử lý Công văn số 2248/SXD-PTĐT ngày 28/10/2016 của Sở Xây dựng về báo cáo tình hình và giải pháp xây dựng đơn giá xử lý rác thải, cơ chế hỗ trợ kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương cho Công ty CP đầu tư HD khảo sát, lập dự án đề xuất dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Ea Súp

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9630/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công ty Cổ phần đầu tư HD, UBND huyện Ea Súp về việc chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9626/UBND-KT gửi Sở Công Thương về triển khai Công văn số 10765/BCT- QLCT ngày 11/11/2016 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ tại thửa đất số 394, tờ bản đồ số 84, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột do Công ty TNHH Trường Linh làm chủ đầu tư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này