Hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9358/UBND-TH, ngày 21/11/2016 gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9376/UBND-KGVX, ngày 21/11/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về phối hợp chỉ đạo tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Triển khai thực hiện Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9337/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, ngày 14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9370/UBND-KT, ngày 21/11/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương – dự toán và thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương – dự toán và thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Ea Súp

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9322/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Ea Súp về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cấp đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tại tiểu khu 160, 173 xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9320/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Công văn số 4924/BTNMT-ĐCKS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9307/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông về việc thực hiện Công văn số 4924/BTNMT-ĐCKS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về xử lý hoạt động khai thác trái phép đá Granit ốp lát trên địa bàn tỉnh.

Xử lý Công văn số 1075/UBND-NNMT ngày 25/10/2016 của UBND huyện Lắk.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9287/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1075/UBND-NNMT ngày 25/10/2016 của UBND huyện Lắk về việc đề nghị thẩm định bổ sung các danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lắk.

Triển khai Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9286/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thực hiện Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2016 (bổ sung), Khung chính sách năm 2017 và Văn kiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Thông báo số 959-TB/TU của Tỉnh uỷ liên quan đến đề xuất của UBND huyện Ea H’leo.

Ngày 18/11, UBND tỉnh có Công văn số 9302/UBND-NNMT về việc thực hiện Thông báo số 959-TB/TU của Tỉnh uỷ, về việc thực hiện ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc UBND huyện Ea H’leo.

Triển khai công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2017.

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9328/UBND-KT về việc công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn 9329/UBND-KT về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp. UBND tỉnh yêu cầu giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở, ngành liên quan để triển khai.

Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng Ban

Ngày 18/11, UBND tỉnh có văn bản số 9390/UBND-TH về việc khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng Ban

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái lại sinh sản

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò cái lại sinh sản tại 03 xã điểm nông thôn mới của tỉnh năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bộ cân ô tô xách tay

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bộ cân ô tô xách tay của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Điều chỉnh tên dự án và tên chủ dự án “Liên kết trồng cây ca cao tại tiểu khu 49, 50, 51 xã Ea Wy và xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo”

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3450/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên dự án và tên chủ dự án tại Quyết định số 499/QĐ- UBND ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Liên kết trồng cây ca cao tại tiểu khu 49, 50, 51 xã Ea Wy và xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo”.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đề án Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đề án Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh Quyết định số 2224/QĐ- UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3461/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2224/QĐ - UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này