Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9702/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 243/TTr-LTVTNN ngày 21/11/2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk, về đề nghị trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 416 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.

Giải quyết nguồn vốn để thanh toán cho công trình hoàn thành lưới điện trung hạ áp và kéo điện cho các hộ dân tại buôn Sa Bốk, xã Ea Rbin, huyện Lắk

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9600/UBND-TH, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về việc giải quyết nguồn vốn để thanh toán cho công trình hoàn thành lưới điện trung hạ áp và kéo điện cho các hộ dân tại buôn Sa Bốk, xã Ea Rbin, huyện Lắk.

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bố trí đất cho dân thuộc dự án sắp xếp dân cư, bán đấu giá 66 lô đất tại xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9498/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2039/STNMT-QLĐĐ ngày 04/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của UBND huyện Ea Súp đối với việc điều chỉnh quy hoạch, bố trí đất cho hộ dân thuộc dự án sắp xếp dân cư, bán đấu giá 66 lô đất tại xã Ia Jlơi.

Xử lý Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 09/11/2016 của UBND huyện Lắk.

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9509/UBND-NNMT về việc xử lý Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 09/11/2016 của UBND huyện Lắk, về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bàn giao đất đai và tài sản trên đất Trụ sở làm việc một số cơ quan, tổ chức hiện nay không sử dụng cho huyện M’Đrắk quản lý.

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9511/UBND-KT gửi Sở Tài chính, UBND huyện M’Đrắk về việc xử lý Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện M’Đrắk, về bàn giao đất đai và tài sản trên đất Trụ sở làm việc một số cơ quan, tổ chức hiện nay không sử dụng cho huyện M’Đrắk quản lý.

Góp ý dự thảo văn bản của Trung ương.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9535/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 9710/BNN-VPĐP, ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9517/UBND-KT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 400/TTr-UBND, ngày 17/11/2016 của UBND huyện Krông Pắc về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9444/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9465/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp về việc thực hiện Báo cáo số 744/BC-SXD ngày 16/11/2016 của Sở Xây dựng về kết quả xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán công trình hoàn thành, theo đó, đề nghị phê bình, chấn chỉnh đối với các chủ đầu tư chậm quyết toán công trình, cụ thể:

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9625/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 16254/BTC- TCDN ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 52/2013/TT- BTC ngày 03/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2016

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535/QĐ - UBND về việc phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2016.

Chủ trương tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9617/UBND-KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh về xem xét Tờ trình số 374/TTr – UBND ngày 10/11/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột xin tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 2017.

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9403/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

Kinh phí xây dựng công sự lâu bền nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9586/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xử lý Công văn số 3150/STC – ĐT ngày 08/11/2016 của Sở Tài chính về việc kinh phí xây dựng công sự lâu bền nòng cốt trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016.

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng công trình Đường giao thông

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9473/UBND-CN gửi UBND huyện Buôn Đôn về việc xử lý Công văn số 2283/SKHĐT- ĐTG ngày 17/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giá trị trúng thầu gói thầu xây lắp Đường giao thông thuộc khu quy hoạch trung tâm thị trấn huyện Buôn Đôn (theo đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn tại Tờ trình số 226/TTr- UBND ngày 24/10/2016).

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, Hạng mục nội thất Trụ sở làm việc Tỉnh ủy

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3540/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy – Hạng mục: Nội thất Trụ sở làm việc Tỉnh ủy.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9549/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 16453/BTC- THTK ngày 17/11/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.

Xây dựng công trình thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn Voi

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9520/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Công văn số 2113/STNMT- QLĐĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc chủ trương đối với việc sử dụng 13.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng công trình thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn Voi.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này