Lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Phước An.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7583/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 29/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2016.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7611/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Ana về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 13/9/2015 của UBND huyện Krông Ana về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Kết quả rà soát pháp luật để đảm bảo thực hiện Hiệp định TPP.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7613/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 183/BTP-PLQT-m ngày 13/9/2016 của Bộ Tư pháp, về việc kết quả rà soát sơ bộ TPP ở Trung ương.

Thực hiện Hưỡng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7504/UBND-NC nhằm thực hiện hưỡng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (29/09/2016, 16:25)

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7501/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc tham mưu mưu xử lý văn bản.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” hàng năm

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7521/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” hàng năm theo công văn đề nghị của Báo Tiền phong.

Điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn Km6+150 ÷ Km8+00

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7504/UBND-NC về việc điều chỉnh thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn Km6+150 ÷ Km8+00.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (29/09/2016, 16:20)

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7512/UBND-TH về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bổ sung có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2785/QĐ- UBND về việc bổ sung có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình đường giao thông trục chính và đường giao thông trục khu dân cư (điểm tái định cư số 1) thuộc dự án Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, Hạng mục các trục đường giao thông khu B.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng theo Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2784/QĐ- UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng theo Quyết định 250/QĐ- TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt II (lần 3) năm 2016

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7488/UBND- TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt II (lần 3) năm 2016.

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Giò Gà, thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh có Công văn số 7513/UBND-TH, ngày 22/9/2016 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương; các ngành: Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX.

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đập Xâm Lăng, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana.

UBND tỉnh có Công văn số 7573/UBND-KGVX, ngày 22/9/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh về việc duy trì bền vững hoạt động và hiệu quả tại các điểm thư viện tiếp nhận Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km 1738+148 – Km 1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT đoạn qua phường Thống Nhất và phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14)

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km 1738+148 – Km 1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT đoạn qua phường Thiện An và xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quê Hương, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quê Hương, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Quang, huyện Krông Pắc

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão năm 2016 công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Quang, huyện Krông Pắc.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này