Lập thủ tục thuê đất triển khai dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8687/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Sài Gòn Cao Nguyên về việc lập thủ tục thuê đất triển khai dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả tại tiểu khu 533, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Quyết định cho Trường mầm non tư thục 1/6 thuê 507m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc cho Trường mầm non tư thục 1/6 thuê 507m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Mở rộng Trường mầm non tư thục 1/6 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 552 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc giao 552 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho UBND xã Ea Wer; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Hội trường thôn 9.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.282,7 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc giao 1.282,7 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho UBND xã Ea Wer; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Hội trường thôn Ea Ly.

Quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 430 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 28/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc giao 430 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho UBND xã Ea Wer để xây dựng Hội trường thôn Hà Bắc.

Cấp Bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 28/10 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc Cấp Bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016.

Kinh phí đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8518/UBND-TH, gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kinh phí đào tạo tại nước ngoài thuộc Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình

Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tổ dân phố 11, thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk.

Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8544/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường.

Xử lý các kiến nghị văn bản của Ban quản lý Dự án 46 liên quan đến thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8663/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý các kiến nghị văn bản của Ban quản lý Dự án 46 liên quan đến thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông.

Xử lý Công văn số 777/CV-UBND, ngày 20/10/2016 của UBND huyện Ea Kar.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8662/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 777/CV-UBND, ngày 20/10/2016 của UBND huyện Ea Kar, về việc đề nghị cho chủ trương xử lý đối với cây trồng vượt mật độ so với quy định, cây trồng xen không có trong quy định khi nhà nước thu hồi đất.

Lập nghiên cứu khả thi Tiểu Dự án tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” do ADB tài trợ.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8647/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 2128/SNN-TCBDA ADB8 ngày 20/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc triển khai thực hiện lập nghiên cứu khả thi Tiểu Dự án tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” do ADB tài trợ.

Kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông cầu Trắng (Km14+500) thuộc tuyến đường huyện từ trung tâm thị trấn Ea Súp đi xã Ia Jlơi.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8625/UBND-KT, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 226/TTr-UBND, ngày 10/10/2016 của UBND huyện Ea Súp về việc xin bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông cầu Trắng (Km14+500) thuộc tuyến đường huyện từ trung tâm thị trấn Ea Súp đi xã Ia Jlơi huyện Ea Súp.

Giảm tiền thuê đất và xác định đơn giá thuê đất của Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8615/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 59/2016/CV-HP ngày 17/10/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Hiệp Phúc về việc đề nghị giảm tiền thuê đất từ năm 2011-2014 và xác định đơn giá thuê đất năm 2016 tại khu đất Km9, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty.

Triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8570/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Xử lý Báo cáo số 437/BC-STNMT ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8543/UBND-NN&MT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp về việc Xử lý Báo cáo số 437/BC-STNMT ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về không cần thiết ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk; Ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 349/STP-KTVB ngày 26/5/2016 về góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này