Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ- CP, 164/2013/NĐ-CP và 144/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9868/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 9860/BKHĐT- QLKKT ngày 28/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ- CP, 164/2013/NĐ-CP và 144/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9788/UBND- NC gửi Thanh tra tỉnh về thực hiện Công văn số 3089/TTCP- PC ngày 21/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi.

Phối hợp triển khai hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9833/UBND-NN&MT, ngày 05/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp triển khai hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn của ADB, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9784/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 10032/BNN- VPĐP ngày 23/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lấy ý kiến góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh

Ngày 06/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyển giao công nghệ.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9906/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, về thực hiện Công văn số 4203/BTTTT- KHTC ngày 28/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3645/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Công nhận di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Điểm cao 519 xã Ea Pil, huyện M’Đrắk

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc công nhận di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Điểm cao 519 xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9831/UBND-NN&MT, ngày 05/12/2016 về việc xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh tại xã Kông Búk, huyện Krông Pắc, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9895/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Công văn số 4969/BKHCN- ATBXHN ngày 30/11/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực một phần đối với Thông tư số 13/2015/TT- BKHCN, ngày 21/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT- BKHCN, ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9825/UBND- KGVX gửi Sở Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Quyết định số 3234/QĐ- BKHCN, ngày 31/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án, nhiệm vụ do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu giai đoạn 2016- 2025.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ xây dựng chợ (cũ) trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9826/UBND-KT, ngày 05/12/2016 gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ xây dựng chợ (cũ) trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 19-HD/BTG về việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3553/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3554/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời hạn thuê đất và mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9687/UBND-NNMT về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất và mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.

Xin chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học Y khoa

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9706/UBND-KGVX về việc xin chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học Y khoa.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9770/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Xử lý Công văn số 1719/SGDĐT-KHTC, ngày 25/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9785/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc xét Công văn số 1719/SGDĐT-KHTC, ngày 25/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc đề nghị phân bổ nguồn vốn thực hiện hỗ trợ duy trì phổ cập GDMN 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này