Kinh phí tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào 2016.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7472/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 40/TTr-HVL, ngày 09/9/2016 của Hội Hữu nghị Việt Nam –Lào về việc xin kinh phí đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào 2016.

Hỗ trợ thiệt hại do xây dựng công trình Đê bao Quảng Điền, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7476/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 173/TTr-UBND, ngày 09/9/2016 của UBND huyện Krông Ana về việc xin bổ xung ngân sách có mục tiêu năm 2016, để hỗ trợ thiệt hại do xây dựng công trình Đê bao Quảng Điền, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Quyết toán các Tiểu dự án giải phóng mặt bằng hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7410/UBND-CN gửi các Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10503/BGTVT-TC ngày 07/9/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về công tác quyết toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông.

Đôn đốc thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Đường Đông – Tây, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7413/UBND-NNMT gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Thông báo số 865 – TB/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi giao ban công tác an ninh, quốc phòng ngày 01/9/2016.

Triển khai Nghị quyết của HĐND

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7439/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, mua bán máy móc nông nghiệp và phụ tùng ô tô

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7465/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc về việc xét Công văn số 1737/SKHĐT-XTĐT ngày 01/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn thời gian thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, mua bán máy móc nông nghiệp và phụ tùng ô tô.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm bơm chống hạn thuộc Công trình thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7474/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 2480/STC-TCDN, ngày 13/9/2016 của Sở Tài chính về hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm bơm chống hạn thuộc Công trình thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk; kèm theo Tờ trình số 590/TTr-QLCTTL-CĐ, ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk về xin hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm bơm chống hạn thuộc Công trình thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk.

Tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê năm 2015 - 2016

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7479/UBND-KT gửi các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh, Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 1235/SCT-XNK ngày 07/9/2016 của Sở Công Thương xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2015 – 2016.

Ngày 16/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7355/UBND-KT gửi Sở Tài chính, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 2374/STC-QLNS, ngày 31/8/2016 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh chuyển vốn xây dựng công trình.

Xử lý thông tin việc khai thác rừng trái phép tại huyện Krông Bông

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7392/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Krông Bông về việc xem xét Báo cáo số 524/BC-CT-PV11 ngày 26/8/2016 của Công an tỉnh xác minh vụ việc báo chí nêu; Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 26/8/2016 của UBND huyện Krông Bông về việc giải trình, phản hồi nội dung Báo Pháp luật Việt Nam ngày 06/8/2016 đã phản ánh; Công văn số 1737/SNN-CCKL ngày 30/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin tình trạng khai thác rừng trái phép tại huyện Krông Bông cho báo chí.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7553/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các văn bản của Trung ương:

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7586/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Triển khai các Nghị định của Chính phủ

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7535/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Nghị định của Chính phủ như sau:

Thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7415/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Thực hiện Thông báo số 268a/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7416/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông báo số 268a/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Điều chuyển kế hoạch chi trả DVMTR năm 2016 của xã Krông Nô sang Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7393/UBND-NNMT gửi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk về xét Công văn số 1749/SNNNT-QBVPTR ngày 31/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chuyển kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 của xã Krông Nô sang Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk.

Chuyển nhượng Cụm dịch vụ khách sạn Dakruco Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7325/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về xử lý Tờ trình số 356/TTr-STC ngày 31/8/2016 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt Phương án chuyển nhượng Cụm dịch vụ khách sạn Dakruco Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7404/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công văn số 7329/BNN-KTHT về việc góp ý kiến Dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Công văn số 7514/BNN-KTHT ngày 06/9/2016 về nội dung: trong Dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 đang xin ý kiến góp ý, có nội dung kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk về ban hành chính sách điều hòa dân cư trong phạm vi cả nước tại Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp nhận bộ thiết bị kính hiển vi NHV-CAM

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7431/UBND- TH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Công văn số 1291/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu tiếp nhận bộ thiết bị kính hiển vi NHV-CAM.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7457/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 7268/BKHĐT-QLĐT, ngày 08/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này