Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 239/TB-UBND về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2016 tại các Sở, ban ngành, thời gian kiểm tra từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2016.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Ngày 17/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9245/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 236/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đối với các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 145/TTr-UBND về việc bổ sung kinh phí cho địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ.

Tham mưu xử lý đề nghị chuyển loại hình Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9373/UBND-KGVX, ngày 21/11/2016 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và đào tạo, Nội vụ và Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ về việc tham mưu xử lý đề nghị chuyển loại hình Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ sang loại hình Trung tân giáo dục nghề nghiệp, theo đề nghị của Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (23/11/2016, 16:12)

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9354/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin đầu tư nguồn vốn xây dựng công trình: Hàng rào trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã Ea Huar.

Giải quyết kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 30/6/2016 và ngày 01/7/2016.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9340/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 16027/BTC-NSNN, ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 30/6/2016 và ngày 01/7/2016.

Hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9358/UBND-TH, ngày 21/11/2016 gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9376/UBND-KGVX, ngày 21/11/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về phối hợp chỉ đạo tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Triển khai thực hiện Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9337/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, ngày 14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9370/UBND-KT, ngày 21/11/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương – dự toán và thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương – dự toán và thẩm định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Ea Súp

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9322/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Ea Súp về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cấp đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tại tiểu khu 160, 173 xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9320/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Công văn số 4924/BTNMT-ĐCKS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9307/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông về việc thực hiện Công văn số 4924/BTNMT-ĐCKS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về xử lý hoạt động khai thác trái phép đá Granit ốp lát trên địa bàn tỉnh.

Xử lý Công văn số 1075/UBND-NNMT ngày 25/10/2016 của UBND huyện Lắk.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9287/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1075/UBND-NNMT ngày 25/10/2016 của UBND huyện Lắk về việc đề nghị thẩm định bổ sung các danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lắk.

Triển khai Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9286/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thực hiện Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 27/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2016 (bổ sung), Khung chính sách năm 2017 và Văn kiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Thông báo số 959-TB/TU của Tỉnh uỷ liên quan đến đề xuất của UBND huyện Ea H’leo.

Ngày 18/11, UBND tỉnh có Công văn số 9302/UBND-NNMT về việc thực hiện Thông báo số 959-TB/TU của Tỉnh uỷ, về việc thực hiện ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc UBND huyện Ea H’leo.

Triển khai công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2017.

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9328/UBND-KT về việc công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này