Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường giao thông Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3318/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn Biên phòng số 5 (Đồn 743) huyện Buôn Đôn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang thiết bị y tế

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đường tỉnh

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3319/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (Tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2 – Km12.

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3274/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cầu Buôn Trấp

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3303/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Hạng mục: Lao lắp và liên kết dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, xây dựng mặt cầu, lan can tay vịn, nón mố, đường đầu cầu bằng bê tông xi măng phía cánh đồng, đường phục vụ dân sinh và hệ thống an toàn giao thông.

Báo cáo tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8963/UBND- KGVX gửi Vụ Pháp chế- Ủy Ban Dân tộc về thực hiện Công văn số 1000/UBDT-PC ngày 14/10/2016 của Ủy Ban Dân tộc về việc báo cáo tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Quản lý Nhà nước của Ủy Ban Dân tộc.

Góp ý kiến dự thảo văn bản của Trung ương

Ngày 10/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9028/UBND - NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 9043/BNN- TCTL ngày 26/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý đối với dự thảo chỉnh sửa Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9005/UBND - TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 5122/BNV- TCBC ngày 31/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều chỉnh gói thầu mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3339/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3327/QĐ - UBND về việc phê duyệt dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2016 tại khu Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc.

Miễn tiền thuê đất đối với các Chi nhánh nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3343/QĐ-UBND về việc miễn tiền thuê đất đối với các Chi nhánh nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Hỗ trợ kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Quyết định cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 1.476m2 đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3325/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 1.476m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Trường Mầm non Tây Nguyên.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trường Mầm non Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trường Mầm non Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3336/QĐ- UBND về việc thành lập Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc giải quyết chi từ tài khoản tạm giữ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk từ nguồn kinh phí của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã nộp, để chi trả kinh phí bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất tại số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Bộ Công an, Chi Cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột và nộp vào ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền 887,115 triệu đồng cụ thể như sau:

Bố trí vốn để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cầu dân sinh trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8930/UBND-KT gửi Sở Giao thông vận tải về việc Xử lý Công văn số 658/UBND-KTHT, ngày 28/10/2016 của UBND huyện Krông Ana về việc đề nghị bố trí vốn để thực hiện GPMB dự án xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn huyện (LRAMP).

Chủ trương hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2015- 2016 bằng phân bón

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8929/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 196/TTr-UBND Ngày 28/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc cho chủ trương hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016 bằng phân bón.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8928/UBND-NN&MT về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Krông Pắc về việc đề nghị cho chủ trương mua phân bón để hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất Đông Xuân năm 2015-2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này