Thực hiện Công văn số 6117/BNV- CTTN

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10614/UBND- KGVX gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 6117/BNV- CTTN ngày 23/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Triển khai Chỉ thị số 12/CT- BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10672/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai Chỉ thị số 12/CT- BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường đảm bảo công tác vận tải hành khách, hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ, hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

Đồng ý chủ trương xuất quỹ để thực hiện phong trào trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10581/UBND-KGVX, gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc xét Tờ trình số 338/TTr – CTĐ ngày 15/12/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương xuất quỹ để thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Đinh Dậu năm 2017.

Rà soát, bố trí và sắp xếp đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10566/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 6044/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Tiếp tục thi công dự án Đường cứu nạn, cứu hộ xã Hòa Phong – Cư Pui, huyện Krông Bông.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10597/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Bông về việc xử lý Công văn số 2398/SKHĐT-KTN ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện dự án Đường cứu nạn, cứu hộ xã Hòa Phong – Cư Pui, huyện Krông Bông.

Thực hiện Công văn số 3402/ĐCKS-KSMB ngày 07/12/2016 của Bộ TNMT.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10569/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3402/ĐCKS-KSMB ngày 07/12/2016 của Tổng Cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2016.

Xử lý Công văn số 2284/STNMT-TNN, ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10585/UBND-NNMT, gửi Sở Công thương, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 2284/STNMT-TNN, ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ô nhiễm nguồn nước ngầm tại khu vực buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai chương trình về an toàn giao thông năm 2016.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10600/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2145/QĐ-BTTTT, ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Công văn số 4382/BTTTT-VP, ngày 09/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai Chương trình tuyên truyền về ATGT năm 2016.

Phê duyệt Đề án chi tiết Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chi tiết Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Thu phí và mua kháng thể HBV cho những trường hợp trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm viên gan B.

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10685/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc xử lý Công văn số 2805/SYT-KHNVY ngày 22/12/2016 của Sở Y tế, về việc thu và mua sắm kháng thể HBV cho những trường hợp trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm viên gan B.

Đóng điện cho 03 Đồn bảo vệ biên giới Cămpuchia sử dụng.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10603/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1099-TB/TU ngày 21/12/2016 về việc đóng điện cho 03 Đồn bảo vệ biên giới Cămpuchia sử dụng.

Quyết định thu hồi đất
Quyết định thu hồi đất (10/01/2017, 14:18)

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.138.059,7m2 tại các phường: Tân Thành, Thành Nhất, Tân Lợi, Tân An, Tân Lập, Tân Hòa và xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột.

Thống kê các chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2016

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10613/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 5919/BNV- TH ngày 13/12/2016 của Bộ Nội vụ, về việc Thống kê các chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2016.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên của Trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10602/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Súp về việc xét Công văn số 2160/SKHĐT-ĐTG ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên của Trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Thực hiện Công văn số 2515/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 14/12/2016 của Tổng Cục QLĐĐ Bộ TNMT.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10570/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2515/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 14/12/2016 của Tổng Cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc bàn giao sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10541/UBND-TH, gửi UBND các huyện: Krông Ana, Buôn Đôn, Ea H’Leo, Ea Súp, thị xã Buôn Hồ, UBND thị trấn Buôn Trấp, phường An Lạc về việc đính chính tên Chủ đầu tư và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10564/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 17682/BTC-NSNN, ngày 13/12/2015 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

Điều chỉnh danh mục công trình tại Quyết định số 1635/QĐ- UBND ngày 08/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình tại Quyết định số 1635/QĐ- UBND ngày 08/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công – dự án công trình Khoa dinh dưỡng, thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3944/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự án công trình Khoa dinh dưỡng, thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này