Triển khai Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 05/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5498/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 05/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Triển khai Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5496/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5493/UBND-KT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3252/BGDĐT-KHTC, ngày 05/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5729/UBND-CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015.

Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Diệu Ân tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Diệu Ân tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức chương trình tôn vinh Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5487/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xử lý Công văn số 1854/STC-HCSN, ngày 06/7/2016 của Sở Tài chính; Tờ trình số 1301/TTr-SVHTTDL, ngày 22/6/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức chương trình tôn vinh Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng vườn cây của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An.

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5453/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea H’leo, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An về việc xét Công văn số 1160/STNMT-QLĐĐ, ngày 06/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng vườn cây của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An.

Giải trình một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy nước sạch Đạt Lý

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5450/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch Đạt Lý của Công ty cổ phần bơm Châu Âu tại Tờ trình số 177/TTr-SKHĐT ngày 06/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5395/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5270/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phúc đáp Công văn số 2397/BTNMT-TCMT ngày 15/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 22/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 -2021.

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5253/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5080/BNN-TCTL, ngày 20/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Hỗ trợ kinh phí, chi khen thưởng cho học sinh dân tộc tỉnh

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5242/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để ứng phó với hạn hán

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5210/UBND-NNMT gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để ứng phó với hạn hán.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU ngày 16/7/2016, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tăng cường phòng chống bệnh sốt rét

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5411/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh sốt rét.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5444/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5428/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8741/BTC-TCDN ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của các doanh nghiệp do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5418/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này