Quyết định bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3441/QĐ-UBND, ngày 18/11/2016 về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 995/KH-BYT, ngày 14/10/2016 của Bộ Y tế.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9335/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch 995/KH-BYT, ngày 14/10/2016 của Bộ Y tế, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTG, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành Y tế giai đoạn 2016-2021.

Tham mưu xử lý đề nghị của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường tại Tờ trình số 1266/TTr-Cty ngày 10/11/2016.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9345/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 1266/TTr- CTy ngày 10/11/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường, về đề nghị xử lý một số nội dung liên quan đến Gói thầu BMT01C: Thiết bị cho bãi rác Hòa Phú thuộc Hợp phần BMT01: Quản lý môi trường – Quản lý chất thải rắn và xây dựng bãi chôn lấp – Dự án phát triển các thành phố loại II.

Điều chỉnh tên dự án: Đầu tư bán đấu giá khu đất thu hồi của Công ty CP khai thác và chế biến lâm sản huyện Krông Búk .

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9346/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND huyện Krông Búk về việc xử lý Tờ trình số 304/TTr-UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Búk, về đề nghị điều chỉnh tên dự án: Đầu tư bán đấu giá đất thu hồi của Công ty cổ phần khai thác và chế biến lâm sản huyện Krông Búk.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9348/UBND-KT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 09/11/2016 của UBND huyện Krông Năng, về đề nghị điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giãn thời gian giải ngân cho vay vốn hộ nghèo về nhà ở năm 2016.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9350/UBND-KT gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 3310/UBND-LĐTBXH ngày 15/11/2016 của UBND huyện Cư M’gar, về đề nghị giãn thời gian giải ngân cho vay vốn hộ nghèo về nhà ở năm 2016.

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 245/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016 tại cuộc họp rà soát, triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016 vào ngày 14/11/2016.

Kết luận của UBND tỉnh về công tác phối hợp, bảo đảm tiến độ Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 238/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà về công tác phối hợp, bảo đảm tiến độ Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 239/TB-UBND về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2016 tại các Sở, ban ngành, thời gian kiểm tra từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2016.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Ngày 17/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9245/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 236/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đối với các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 145/TTr-UBND về việc bổ sung kinh phí cho địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ.

Tham mưu xử lý đề nghị chuyển loại hình Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9373/UBND-KGVX, ngày 21/11/2016 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và đào tạo, Nội vụ và Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ về việc tham mưu xử lý đề nghị chuyển loại hình Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ sang loại hình Trung tân giáo dục nghề nghiệp, theo đề nghị của Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (23/11/2016, 16:12)

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9354/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 14/11/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin đầu tư nguồn vốn xây dựng công trình: Hàng rào trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã Ea Huar.

Giải quyết kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 30/6/2016 và ngày 01/7/2016.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9340/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 16027/BTC-NSNN, ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giải quyết kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 30/6/2016 và ngày 01/7/2016.

Hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9358/UBND-TH, ngày 21/11/2016 gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành hồ sơ Dự án Trung tâm Da liễu tỉnh theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9376/UBND-KGVX, ngày 21/11/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4455/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về phối hợp chỉ đạo tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Triển khai thực hiện Nghị định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9337/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 142/2016/NĐ-CP, ngày 14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9370/UBND-KT, ngày 21/11/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện Ea Súp, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này