Giao quỹ đất thu hồi cho UBND cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, đề xuất hướng sử dụng.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9753/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 2064/STNMT-QLĐĐ ngày 23/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị giao cho các đơn vị quản lý quỹ đất sau khi thu hồi.

Xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9676/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia; biên bản làm việc liên ngành ngày 24/10/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9692/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 199/TTr-SNN ngày 25/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản. (08/12/2016, 10:58)

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9709/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9708/UBND-CN gửi Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện Báo cáo số 322/BC-CNĐTXD ngày 10/11/2016 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9705/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn thanh tra số 1542. Về việc xem xét Báo cáo số 2293/BC-ĐTTr, ngày 18/11/2016 của Đoàn thanh tra Dự án phát triển nông lâm nghiệp bền vững của Công ty TNHH Liên hợp Công – Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ tại địa bàn xã Ea Lai, huyện M’Drắk theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Tài nguyên & Môi trường

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9780/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9822/BNN-BVTV, ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Tài nguyên Môi trường, về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Kiến nghị về hoạt động bảo vệ thực vật cấp cơ sở của Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9804/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giải quyết Văn bản số 396/HBVTV, ngày 30/10/2016 của Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam, kiến nghị về hoạt động bảo vệ thực vật cấp cơ sở.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các sai phạm tại Sở Y tế

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9748/UBND-TH, ngày 01/12/2016 gửi Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các sai phạm tại Sở Y tế.

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9599/UBND-TH, ngày 28/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thành lập mới Hợp tác xã

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9556/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí thành lập mới Hợp tác xã, theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Sử dụng nguồn kinh phí từ việc bán thanh lý Rạp Kim Đồng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9566/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng nguồn kinh phí từ việc bán thanh lý Rạp Kim Đồng.

Rà soát quy hoạch thủy điện buôn Bra, xã Ea Sô, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9584/UBND-CN, ngày 28/11/2016 gửi Sở Công Thương về việc rà soát quy hoạch thủy điện buôn Bra, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar.

Phân bổ kinh phí Trung ương cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9613/UBND-KT, ngày 29/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc phân bổ kinh phí Trung ương cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2016, sau khi thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Xử lý kiến nghị của Ban Quản lý Dự án 46 về việc giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9543/UBND-NN&MT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý kiến nghị của Ban Quản lý Dự án 46 liên quan đến việc giao đất để thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông.

Bố trí vốn trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang  mục đích khác thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9801/UBND-NNMT, ngày 02/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8, về việc tham mưu bố trí vốn trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar.

Báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9592/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc về việc báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2016 trên địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1191/UBDT-TH ngày 21/11/2016.

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9559/UBND-NNMT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Búk về việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng các công trình tại huyện.

Bố trí kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đợt 2 năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9557/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu bố trí kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khủ trùng đợt 2 năm 2016, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác sử dụng nước mặt dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr, tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9754/UBND-NNMT, ngày 01/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến đối với Đề án khai thác sử dụng nước mặt dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr, tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk, theo đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này