Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Mơ, Rừng Xanh, Ya Lốp.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3497/QĐ-UBND về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’Mơ, Rừng Xanh, Ya Lốp.

Thỏa thuận Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 9432/UBND-CN về việc đề nghị thỏa thuận Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các điểm xây dựng phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thông Báo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ các Dự án năng lượng mặt trời đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/11, UBND tỉnh có Thông Báo số 253/TB- UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị về tiến độ các dự án năng lượng mặt trời đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo UBND tỉnh đối với thu nợ thuế và chống thất thu thuế

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 9391/QĐ-UBND đối với thu nợ thuế và chống thất thu thuế. UBND tỉnh yêu cầu đối với Cục Thuế tỉnh khẩn trương rà soát và đôn đốc nộp thuế những tháng cuối năm. Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình cưỡng chế thuế cho các UBND huyện, thị xã, thành phố theo dõi và có ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan thuế trong việc thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu thuế năm 2016.

Triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2016

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9451/UBND –KGVX về việc Triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2016.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Bông liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán vụ Hè thu năm 2016

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9362/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 186/TTr- UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn hán vụ Hè thu năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Bông; Báo cáo số 376/BC- UBND ngày 07/11/2016 của UBND huyện Krông Bông, về việc báo cáo tình hình hạn hán vụ Hè thu năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Bông.

Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3499/QĐ-UBND thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing, Buôn Za Wầm.

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9408/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 9575/BKHĐT- KTNN ngày 15/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin ý kiến về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016- 2025.

Triển khai Quyết định số 863 và 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9397/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 863/QĐ-TCDT và Quyết định số 864/QĐ-TCDT ngày 08/11/2016 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc gia hạn thời gian và xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đợt 2 (03 tháng học kỳ I của năm học 2016 – 2017).

Phê duyệt giá đất để xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3475/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1)

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3493/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1).

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3480/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Út Liên tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo.

Triển khai quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9412/UBND-KGVX gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT- BYT- BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư có sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3483/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9458/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 4645/BKHCN- TĐC ngày 11/11/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất tại khu trung tâm xã Ea Ô, huyện Ea Kar.

Hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 2392/QĐ-BTC

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9393/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về thực hiện Quyết định số 2392/QĐ- BTC ngày 02/11/2016 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I của năm học 2016 – 2017.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình Khoa truyền nhiễm, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3488/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông Y Wang – Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt – Tố Hữu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định số 3446/QĐ- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9396/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 3446/QĐ- BGTVT ngày 04/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này