Triển khai Thông tư số 79/2016/TT-BQP, ngày 16/6/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5315/UBND-NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 79/2016/TT-BQP, ngày 16/6/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

Triển khai Nghị định số 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5442/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Ngày 07/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân khai kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5245/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 8313/BTC-CST ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Luật phí và lệ phí.

Ngày 07/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5311/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 24/6/2016 của Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016.

Triển khai các văn bản về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5290/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông như sau:

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2016.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/NQ- HĐND về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa- Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04/7/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này