Điều chỉnh hệ số giá đất

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9022/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 360/TTr- UBND ngày 31/10/2016 UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc đề nghị điều chỉnh hệ số giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Bể chứa nước sạch 5000 m3 của Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Bổ sung Danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9023/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 359/TTr- UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc đăng ký bổ sung Danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8936/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 15114/BTC - HCSN ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Góp ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8955/UBND - NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 9077/BNN- TCLN ngày 15/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý đối với dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi).

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8982/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 15569/BTC - TCT ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác không phải là nhà.

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 180, tờ bản đồ địa chính số 77 với diện tích 378 m2 tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh.

Thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức tỉnh

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3323/QĐ- UBND về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Xin cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng

Ngày 08/11, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 143/TTr-UBND về việc xin cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8914/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn 4322/BVHTTDL-VHCS ngày 25/10/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8916/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN, ngày 01/9/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/10/2016).

Ủy quyền tiếp nhận công bố Quyết định Thanh tra của Bộ TNMT

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8917/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về công bố Quyết định về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8921/UBND-KGVX ngày 07/11/2016, gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Phân viện khu vực Tây Nguyên (Học viện hành chính Quốc gia) về việc tham mưu chủ trương liên kết đào tạo của Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Chuyển mục đích sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa chưa sử dụng sang đầu tư kiên cố hóa kênh mương các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Krông Bông

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8931/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Krông Bông về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa đến nay chưa sử dụng sang đầu tư kiên cố hóa kênh mương các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Đề nghị cho phép mua vật tư phân bón hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với cây cà phê.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8932/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 278/TTr-UBND ngày 28/9/2016 của UBND huyện Cư M’gar về việc đề nghị cho phép mua vật tư phân bón hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với cây cà phê.

Hỗ trợ kinh phí do hạn hán gây ra năm 2016

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8933/UBND-KT, gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 63/TTr-UBND, ngày 31/10/2016 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm về đề nghị xin hỗ trợ tiền hạn hán năm 2016.

Tham mưu xử lý đề nghị đổi tên Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8934/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên về việc xử lý đề nghị đổi tên Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên.

Hỗ trợ kinh phí sữa chữa, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, nhà chỉ huy Đại đội và sửa chữa đại tu xe u oát ứng cứu thông tin.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8935/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 07/TTr-ĐĐ, ngày 28/10/2016 của Đại đội 7 – Lữ đoàn 132 về xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, nhà chỉ huy Đại đội và sửa chữa đại tu xe u oát ứng cứu thông tin.

Tham gia Chương trình truyền hình “Điểm hẹn du lịch”

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8937/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 2281/SVHTTDL-QLDL ngày 28/10/2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý tham gia đăng ký Chương trình truyền hình “Điểm hẹn du lịch”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này