Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Krông Bông tháng 11/2016

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9554/UBND-KT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 21/11/2016 của UBND huyện Krông Bông về đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Krông Bông tháng 11/2016.

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9540/UBND-NNMT gửi Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna (Địa chỉ: 112 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc thực hiện Tờ trình số 02/TTr-DN ngày 27/10/2016 của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Lyna, về việc xin quyết định trồng cây Đàn Hương tại quỹ đất của Công ty.

Bổ sung khối lượng phát sinh hạng mục Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Lắk.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9533/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, Hạt Kiểm lâm huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 2670/SXD-QLXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung khối lượng phát sinh công trình Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, hạng mục: Nâng cấp cải tạo Nhà làm việc (giai đoạn II).

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9519/UBND-KT, ngày 24/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9462/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 2315/SNN-CCKL, ngày 14/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 2851/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh.

Dừng thi công dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9534/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/11/2016 với Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Phước Lợi.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9539/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Tờ trình của Công ty TNHH Phước Lợi, về việc xin thuê đất để mở rộng nhà máy kinh doanh trong Cụm công nghiệp xã Ea Lê.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9536/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông về việc xét Công văn số 618/BC-STNMT, ngày 10/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất hướng xử lý đối với đề nghị hỗ trợ tiền bồi thường rừng trồng tại khu vực lòng hồ Ea Rớt của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hồ Chứa nước Krông Pách Thượng.

Thu hồi đất của Nông trường Cao su Cư M’gar giao địa phương quản lý

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9639/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chủ trương thu hồi đất của Nông trường Cao su Cư M’gar giao địa phương quản lý.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Buôn Đôn liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9541/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Buôn Đôn liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai.

Kiểm tra, bảo đảm an toàn khai thác cầu dân sinh

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9548/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 13666/BGTVT-ATGT ngày 17/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác cầu dân sinh.

Lựa chọn công trình thay thế công trình kênh N9.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9537/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/11/2016 với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chọn công trình khác thay thế công trình kênh N9 để đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán năm 2016.

Dự kiến nguồn thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9629/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc dự kiến nguồn thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp, Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2016

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9619/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp, Chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2016.

Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2016 thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9634/UBND-TH, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thống nhất danh mục giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9528/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9702/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 243/TTr-LTVTNN ngày 21/11/2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk, về đề nghị trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 416 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.

Giải quyết nguồn vốn để thanh toán cho công trình hoàn thành lưới điện trung hạ áp và kéo điện cho các hộ dân tại buôn Sa Bốk, xã Ea Rbin, huyện Lắk

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9600/UBND-TH, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về việc giải quyết nguồn vốn để thanh toán cho công trình hoàn thành lưới điện trung hạ áp và kéo điện cho các hộ dân tại buôn Sa Bốk, xã Ea Rbin, huyện Lắk.

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bố trí đất cho dân thuộc dự án sắp xếp dân cư, bán đấu giá 66 lô đất tại xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9498/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2039/STNMT-QLĐĐ ngày 04/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đề xuất giải quyết đề nghị của UBND huyện Ea Súp đối với việc điều chỉnh quy hoạch, bố trí đất cho hộ dân thuộc dự án sắp xếp dân cư, bán đấu giá 66 lô đất tại xã Ia Jlơi.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này