Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5262/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện Krông Búk, UBND huyện Krông Búk về việc xử lý Tờ trình số 04/TTr -HĐND ngày 01/7/2016 của Thường trực HĐND huyện Krông Búk, Tờ trình số 149/TTr, ngày 01/7/2016 UBND huyện Krông Búk và Tờ trình số 419/TTr-SNV ngày 01/7/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Right Way

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ Right Way.

Không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước .

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5195/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước.

Bổ sung hạng mục công trình vào Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5201/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1148/SKHĐT-TĐDA ngày 24/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Phối hợp thực hiện tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương, thị xã Buôn Hồ

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 6960/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016 về việc xây dựng tuyến đường nối từ xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar đi xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017).

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016”

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016”.

Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5228/UBND-TH gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 91/TTr-LHH ngày 27/6/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, về đề nghị thành lập Ban Tổ chức và ban hành Quy chế Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017).

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5163/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2938/BNV-CCVC, ngày 27/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV.

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5181/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 1265/SNN-CCKL ngày 24/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW hỗ trợ năm 2015, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5166/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1705/STC-ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Tài chính, về đề nghị sửa đổi nội dung Công văn số 3583/UBND-CN ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc yêu cầu đảm bảo thời gian quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Thẩm tra Đề án thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về xét Tờ trình số 364/TTr-TCYT ngày 01/7/2016 của Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk về việc đề nghị phê duyệt Đề án khả thi thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk.

Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5129/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 487/SCT-XTTM ngày 19/4/2016 của Sở Công Thương về việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016 (ITE-HCMC).

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với căn nhà số 34 đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND, về việc Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5121/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Văn bản số 8532/BTC-HCSN, ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (lần 2).

Góp ý nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND-TH gửi các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh về thực hiện Công văn số 292/BCT-KV1, ngày 23/6/2016 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với một số nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này