Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk”

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3800/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk”. Theo đó, Dự án đặt tại số 02 Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Liên Sơn. Hạng mục hỗ trợ xử lý chất thải gồm hệ thống thiết bị khử khuẩn công nghệ hấp ướt tích hợp cắt công suất 18kg/ngày, nhà lưu trữ chất thải rắn y tế 59,3 m3, nhà xử lý chất thải rắn y tế 37,2 m2.

Gần 7 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để xây dựng công trình: Cơ sở bảo trợ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Cơ sở bảo trợ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung hạng mục công trình vào gói thầu số 03 - Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10382/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 689/TTr-STNMT ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị bổ sung hạng mục: Kè gia cố mái thượng lưu, trụ mố cầu treo, trụ mố cầu bê tông và đường từ ngầm suối lên tại khu vực cầu treo thôn 6, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông vào gói thầu số 03 (Kè đoạn Km2+00÷ km3+00) thuộc dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Đề nghị điều chỉnh kinh phí hỗ trợ xây dựng Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ năm 2015, 2016 sang năm 2017, 2018.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10321/UBND-TH, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương chuyển cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ Gia Lai về Đắk Lắk của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng Sở chỉ huy Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý hỗ trợ không quá 30% tổng mức đầu tư (30% x 24,840 tỷ đồng = 6 tỷ đồng) tại Thông báo số 2498-TB/TU ngày 13/8/2014 và Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ 6 tỷ trong năm 2015, 2016 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 304/HĐND-VP ngày 10/10/2014.

Báo cáo quý IV/2016 tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10318/UBND-KGVX, gửi Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công văn số 10602/VPCP-KGVX, ngày 07/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo quý IV/2016 tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10298/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10297/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016.

Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2016 - 2017

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10346/UBND-KGVX gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn Thanh niên về việc triển khai Công văn số 872/LHHVN-VIFOTEC ngày 28/11/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2016 – 2017.

Chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10359/UBND-KGVX, gửi các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Phê duyệt, ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10284/UBND-NN&MT gửi các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt, ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10407/UBND-CN, gửi Sở Y tế về việc xét Công văn số 2400/SKHĐT-ĐTG ngày 05/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Giới thiệu công trình quy mô lớn cho Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10368/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 32/HĐNTNN-CTTĐ ngày 09/12/2016 của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 2712/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2016 của Bộ TNMT

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10357/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2712/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014.

Bổ sung hạng mục di dời 05 trụ điện trung áp từ trụ 126/1-126/5 (ĐD482KRP) nhánh rẽ đi TBA, nằm trên tuyến kênh Tây, đoạn qua Nhà văn hóa xã Ea Phê, huyện Krông Pắk

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10397/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắk về việc bổ sung hạng mục di dời 05 trụ điện trung áp từ trụ 126/1-126/5 (ĐD482KRP) nhánh rẽ đi TBA, nằm trên tuyến kênh Tây, đoạn qua Nhà văn hóa xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Thuê đất xây dựng nhà sách huyện Ea Súp

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10355/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thuê đất xây dựng nhà sách huyện Ea Súp.

Xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10404/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Thông tin về vấn đề xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10396/UBND-TH, gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 705/BCT-KV1 ngày 09/12/2016 của Bộ Công Thương về việc thông tin về vấn đề xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc.

Thẩm định an toàn giao thông Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10369/UBND-CN gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thẩm định an toàn giao thông Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột.

Đề nghị điều chỉnh số liệu tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2016 trong Bộ chỉ số nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn xã Cư Yang

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10399/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Ea Kar về đề nghị điều chỉnh số liệu tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2016 trong Bộ chỉ số nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn xã Cư Yang.

Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk và Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10

Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10372/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk và Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này