Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3505/QĐ - UBND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều chỉnh Quyết định số 2844/QĐ- UB ngày 30/11/1998 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3510/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2844/QĐ- UB ngày 30/11/1998 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đường giao thông

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông liên xã Ea Ô – Cư Elang, huyện Ea Kar.

Phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại xã Ea Kpam, thị trấn Ea Pốk và thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Xử lý Công văn số 526/CT-TCKH, ngày 09/11/2016 của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9467/UBND-NNMT ngày 23/11/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 526/CT-TCKH, ngày 09/11/2016 của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk về đề nghị phê duyệt suất đầu tư vườn cây cao su tại Vương quốc Campuchia.

Điều chỉnh ranh giới khu đất cho Công ty cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo thuê tại huyện Ea H’leo.

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9497/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea H’leo, Công ty cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo về việc điều chỉnh ranh giới khu đất cho Công ty cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo thuê tại huyện Ea H’leo.

Triển khai Công văn số 5048/BTNMT-TCMT, ngày 03/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9505/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5048/BTNMT-TCMT, ngày 03/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9518/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương về việc thực hiện Công văn số 16458/BTC-ĐT, ngày 17/11/2016 của Bộ Tài chính về dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Tăng cường phòng, chống dịch Lở mồm long móng

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9298/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Lở mồm long móng.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9353/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Giải quyết kiến nghị về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền san ủi Khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9365/UBND-KT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, UBND huyện Cư Kuin về việc giải quyết kiến nghị về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng và tiền san ủi Khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin.

Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường GPMB công trình Tiểu hoa viên tại khu đất góc đường Ngô Gia Tự - Tôn Đức Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9411/UBND-CN, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc thực hiện công văn số 2150/SKHĐT-ĐTG ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Tiểu hoa viên tại khu đất góc đường Ngô Gia Tự - Tôn Đức Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Rà soát dự thảo Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9413/UBND-KGVX ngày 22/11/2016, gửi các Sở Y tế, Tài chính về việc xử lý Công văn số 2461/SYT-KHNVY ngày 07/11/2016 của Sở Y tế về xem xét dự thảo Kế hoạch chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi năm 2016.

Triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9394/UBND-KGVX ngày 21/11/2016, gửi Ban Dân tộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác phối hợp thực hiện các nội dung của Lễ hội.

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9417/UBND-KT, gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh về việc Công tác phối hợp thực hiện các nội dung của Lễ hội.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (29/11/2016, 16:55)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9430/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Quyết toán khoản chi ngân sách cho Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9426/UBND-TH, gửi các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 669/CV-TA ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về việc quyết toán khoản chi ngân sách cho Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Kinh phí xây dựng một số công trình của ngành Giáo dục và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9447/UBND-TH, gửi các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xử lý Công văn số 2755/STC-QLNS ngày 06/10/2016 của Sở Tài chính giải trình tham mưu bố trí vốn để xây dựng công trình Đài quan sát phòng không tại điểm cao 559 và Xây dựng Đường vào tiểu đoàn 303/e584; các văn bản: Công văn số 1743/STC-HCSN ngày 29/6/2016 của Sở Tài chính về việc bố trí nguồn vốn xây dựng các công trình tại một số đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tờ trình số 151/TTr-SXD ngày 30/6/2016 của Sở Xây dựng về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình: Nhà lớp học 08 phòng của Trường THPT Lê Quý Đôn – thành phố Buôn Ma Thuột, Trường THPT Lê Hồng Phong – xã Ea Phê – huyện Krông Pắk, Nhà đa chức năng của Trường THPT Lý Tự Trọng – xã Phú Xuân – huyện Krông Năng.

Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên tại Dự án Làng Cà phê Trung Nguyên

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9460/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh, Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên về việc xin nộp trước tiền thuê đất theo phương thực nộp tiền thuê đất hàng năm của diện tích đất tại dự án Làng Cà phê Trung Nguyên, có nguồn gốc: thuê đất, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố Buôn Ma Thuột cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Hướng dẫn cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2017.

Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa ban hành Công văn số 2783/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Quản lý thu về việc hướng dẫn cấp thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này