Hỗ trợ kinh phí sữa chữa, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, nhà chỉ huy Đại đội và sửa chữa đại tu xe u oát ứng cứu thông tin.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8935/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 07/TTr-ĐĐ, ngày 28/10/2016 của Đại đội 7 – Lữ đoàn 132 về xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, nhà chỉ huy Đại đội và sửa chữa đại tu xe u oát ứng cứu thông tin.

Tham gia Chương trình truyền hình “Điểm hẹn du lịch”

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8937/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 2281/SVHTTDL-QLDL ngày 28/10/2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý tham gia đăng ký Chương trình truyền hình “Điểm hẹn du lịch”.

Xử lý phát sinh dự án Đường liên khối 6, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8941/UBND-CN gửi Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 2143/SKHĐT-ĐTG ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất điều chỉnh một số nội dung dự án Đương liên khối 6, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Di dời các trụ đèn tín hiệu, trụ điện nằm trong phạm vi mặt đường công trình Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn KM0+970,13 ÷ Km1+467,87.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8946/UBND-CN ngày 07/11/2016, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 1200/TTr-Cty ngày 28/10/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xin chủ trương di dời trụ đèn tín hiện giao thông và trụ điện trung, hạ áp tại công trình Nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn giao với đường vành đai phía Tây cũ, lý trình KM0+970,13 ÷ Km1+467,87).

Quản lý tuyến đường tỉnh ĐT.695, huyện Ea H’leo

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8947/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 12422/BGTVT-KCHT, ngày 21/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển các tuyến đường tỉnh ĐT.668 tỉnh Gia Lai và ĐT.695 tỉnh Đắk Lắk thành quốc lộ.

Chủ trương liên kết đào tạo Trường Trung cấp Đắk Lắk năm 2016

Ngày 08/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8949/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Đắk Lắk về việc chủ trương liên kết đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 cho Trường Trung cấp Đắk Lắk.

Quản lý hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường vào Lữ đoàn Đặc công 198

Ngày 07/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8950/UBND-CN, gửi Sở Tài chính, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc quản lý hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường vào Lữ đoàn Đặc công 198.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (15/11/2016, 10:27)

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8954/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý Công văn số AAV/2016/356, ngày 01/11/2016 của tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) về thông báo tài trợ Dự án “Hỗ trợ các cộng đồng bị hạn hán ảnh hưởng ở Việt Nam” (IOM).

Gia hạn thời gian hoàn thành và điều chỉnh chế độ tiền lương, vật liệu tại công trình Cụm kho vũ khí, đạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8970/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc gia hạn thời gian hoàn thành và điều chỉnh chế độ tiền lương, vật liệu tại công trình Cụm kho vũ khí, đạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tham dự các cuộc họp thành viên UBND tỉnh

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8971/UBND-TH, gửi các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh về việc tham dự các cuộc họp thành viên UBND tỉnh.

Báo cáo công tác PCTN và công tác giải quyết KNTC trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8972/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác PCTN và công tác giải quyết KNTC trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX.

Đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm 11 bộ cân ô tô xách tay.

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8973/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 11/TTr-BATGT ngày 04/11/2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm 11 bộ cân ô tô xách tay phục vụ công tác kiểm tra trọng tải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Thu, nộp và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8989/UBND-NN&MT gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc xét Công văn số 05/QPCTT, ngày 19/10/2016 của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Chuyển đổi rừng tự nhiên để xây dựng công trình thuộc Dự án khẩn cấp bảo tồn Voi

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8993/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi rừng tự nhiên để xây dựng công trình thuộc Dự án khẩn cấp bảo tồn sinh voi hoang dã.

Đồng ý chủ trương lập đề xuất dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8998/UBND-TH, ngày 09/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Hoàn Cầu về việc đồng ý chủ trương lập đề xuất dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu việc giao đất cho Niệm Phật đường Hưng Pháp xã Ea H’dinh, huyện Cư M’gar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9039/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất cho Niệm Phật đường Hưng Pháp xã Ea H’dinh theo đề nghị của UBND huyện Cư M’gar.

Tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thuê đất của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9040/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thuê đất để chế biến đá, bãi tập kết máy móc và chứa vật liệu tại khu vực mỏ đá Km42, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26.

Thực hiện phóng sự bảo tồn voi tại Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9026/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạo điều kiện thuận lợi để Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự bảo tồn voi tại tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9031/UBND-CN, ngày 10/11/2016 gửi Sở Giao thông vận tải nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 12855/KH-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải, về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Chủ trì tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên 2017.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8892/UBND-KT, gửi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4452/VPCP-KTN ngày 28/6/2010 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ 2 năm một lần.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này