Cho thuê đất thực hiện Dự án sản xuất lúa giống

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8881/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê 1.875.818 m2 đất để thực hiện Dự án sản xuất lúa giống tại xã Ya tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên diện tích đất cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê có 2,56 ha rừng tự nhiên sản xuất.

Tham mưu báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8888/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (09/11/2016, 15:41)

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8896/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh về việc xử lý các văn bản, gồm:

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư thủy điện Buôn Ndrếch

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8897/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 04/CV-LSPC ngày 28/10/2016 của Công ty Cổ phần Điện Long Sơn về đề nghị thực hiện dự án đầu tư thủy điện Buôn Ndrếch.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy sơ chế và trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Cư M’gar

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8898/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 03/TTr-TĐ ngày 05/82016 của Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức về việc đầu tư nhà máy sơ chế và trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8791/UBND-KT ngày 02/11/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 914/QLTL-CT&CĐ, ngày 26/10/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk về cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2016- 2020”.

Hỗ trợ kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí cho Cục Thuế tỉnh

Ngày 02/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8850/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14752/BTC - CST ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8851/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14873/BTC - CST ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013, Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 04/4/2016 của Bộ Tài chính.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8812/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 15073/BTC - TCT ngày 24/10/2016 của Bộ Tài

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8810/UBND - KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14692/BTC - HCSN ngày 18/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi năm 2016

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8790/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 14615/BTC- NSNN, ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi năm 2016.

Bố trí vốn lập dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào di cư ngoài kế hoạch

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8792/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 546/BDT- KHTH, ngày 25/10/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về việc xin bố trí vốn lập dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào Mông di cư ngoài kế hoạch tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8793/UBND- KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 108/TTr- UBND, ngày 26/10/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Hỗ trợ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3265/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng ý chủ trương cho xử lý kỹ thuật, bổ sung khối lượng đoạn tuyến Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8908/UBND-CN, ngày 04/11/2016 gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc đồng ý chủ trương cho xử lý kỹ thuật, bổ sung khối lượng đoạn tuyến Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5.

Bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8626/UBND-KT, ngày 27/10/2016 gửi các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bố trí kinh phí chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, theo Công văn của Bộ Tài chính.

Triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8669/UBND-NN&MT, ngày 28/10/2016 gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Tỉnh ủy, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này