Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo giống quy mô 2.400 heo nái và 800 heo nọc”

Đôn đốc các đơn vị được kiểm toán tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Ngày 2/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8794/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc Xử lý Công văn số 2882/STC-QLNS, ngày 20/10/2016 của Sở Tài chính về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Triển khai Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8837/UBND-NNMT ngày 03/11/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8863/UBND-KGVX ngày 03/11/2016, về việc cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lắk.

Thực hiện Công văn số 9338/BQP-TM, ngày 23/9/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8878/UBND-NC, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với Bộ Quốc phòng. Đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến của Quân khu quản lý địa bàn (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) trước khi gửi về Bộ Quốc phòng tham gia thẩm định.

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8879/UBND-CN, gửi Vụ Vận tải – Bộ giao thông vận tải về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành chức năng liên quan của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk về cơ bản thống nhất với Quyết định và Phương án dự thảo của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời có một số góp ý về dự thảo Phương án sau:

Cho thuê đất thực hiện Dự án sản xuất lúa giống

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8881/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê 1.875.818 m2 đất để thực hiện Dự án sản xuất lúa giống tại xã Ya tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên diện tích đất cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê có 2,56 ha rừng tự nhiên sản xuất.

Tham mưu báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8888/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (09/11/2016, 15:41)

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8896/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh về việc xử lý các văn bản, gồm:

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư thủy điện Buôn Ndrếch

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8897/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 04/CV-LSPC ngày 28/10/2016 của Công ty Cổ phần Điện Long Sơn về đề nghị thực hiện dự án đầu tư thủy điện Buôn Ndrếch.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy sơ chế và trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Cư M’gar

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8898/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 03/TTr-TĐ ngày 05/82016 của Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức về việc đầu tư nhà máy sơ chế và trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8791/UBND-KT ngày 02/11/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 914/QLTL-CT&CĐ, ngày 26/10/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk về cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3266/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2016- 2020”.

Hỗ trợ kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí cho Cục Thuế tỉnh

Ngày 02/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh.

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8850/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14752/BTC - CST ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8851/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14873/BTC - CST ngày 19/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013, Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 04/4/2016 của Bộ Tài chính.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8812/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 15073/BTC - TCT ngày 24/10/2016 của Bộ Tài

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8810/UBND - KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 14692/BTC - HCSN ngày 18/10/2016 của Bộ Tài chính về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này