Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lắk”

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lắk”.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ tổ dân phố.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7554/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12533/BTC- CST ngày 09/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Góp ý dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực tư pháp

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7556/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12627/BTC- CST ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7557/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12655/BTC- CST ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực y tế

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7558/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12652/BTC- CST ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực y tế.

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 102/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7545/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12749/BTC- CST ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7542/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12681/BTC- CST ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC và Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7543/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12656/BTC- CST ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về cho vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng CSXH

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7544/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12881/BTC- HCSN ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cho vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2015 - 2016

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2015-2016.

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7497/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về triển khai Công văn số 6741/BYT-AIDS ngày 09/9/2016 của Bộ Y tế về việc mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.

Tuyển sinh đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2016

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7489/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ về việc tuyển sinh đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2016.

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7484/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên về việc giải quyết các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện triển khai các dự án từ ngày 31/8/2016 đến ngày 12/9/2016 (trừ dự án Suối Xanh).

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7495/UBND-TH gửi Sở Tài chính và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh về việc tham mưu kinh phí đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2016.

Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7507/UBND-CN gửi Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng giảng viên nguồn Đề án 1961 theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

Chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng của công trình Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7481/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng của công trình Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7475/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 12459/BTC-NSNN, ngày 07/9/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7468/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc xem xét Công văn số 1129/STC-KHTCTH ngày 17/8/2016 của Sở Công Thương về việc giải trình một số nội dung về Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Thỏa thuận danh mục đầu tư, hướng tuyến đường dây trung áp Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7467/UBND-CN, gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung về việc xét Công văn số 687/CPC PEC-KT ngày 19/8/2016 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung về việc thỏa thuận danh mục đầu tư, hướng tuyến đường dây trung áp Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk (Vay vốn KfW3); ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 1253/SCT-QLNL ngày 13/9/2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này