Rà soát qũy đất dự kiến đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9363/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Báo cáo số 220/BC- UBND ngày 08/11/2016 của UBND huyện M’Drắk về việc rà soát qũy đất dự kiến đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 và những năm tiếp theo tại huyện M’Drắk.

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Đoàn Nguyên Chánh

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3489/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với ông Đoàn Nguyên Chánh (Số 9 Phan Huy Chú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 153/TTr – CT ngày 27/9/2016 của Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9360/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 153/TTr – CT ngày 27/9/2016 của Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10, về việc đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp Công ty TNHH MTV cà phê ca cao Tháng 10.

Cho thu gom đá xây dựng trong quá trình cải tạo đất tại Buôn Za, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9381/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông, Hộ ông Y Liên Trick và hộ ông Y Bưng Êung về việc xét Công văn số 1993/STNMT-KS ngày 31/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 2117/STNMT-KS ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thu gom đá xây dựng trong quá trình cải tạo đất tại Buôn Za, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt các  thế hệ học sinh Trường Dân tộc Miền Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9388/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 1022-TB/TU, ngày 15/11/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức gặp mặt các thế hệ học sinh Trường Dân tộc Miền Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án của Công ty TNHH Đầu tư – XDTM Thành Tâm.

Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9382/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Báo cáo số 727/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến đá granit tại Cụm công nghiệp Ea Đar, xã Ea Đar, huyện Ea Kar của Công ty TNHH Đầu tư – XDTM Thành Tâm.

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 18/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở để bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Krông Ana.

Điều chỉnh diện tích cho thuê đất

Ngày 18/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích cho Công ty Lâm nghiệp Ea Kar (nay là Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar) thuê đất tại Quyết định số 1773/QĐ- UBND, ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9387/UBND-NNMT, ngày 21/11/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9355/UBND-KT, ngày 18/11/2016 gửi Sở Tài chính, Công an tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đề nghị thời gian bắt đầu kinh doanh xổ số điện toán tại tỉnh.

Tham mưu ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua NHCSXH tỉnh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9281/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về đề nghị ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua NHCSXH tỉnh.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9290/UBND-NNMT, gửi Tổng cục Môi trường về việc góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ thông tin, tư vấn môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xử lý Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Krông Búk

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9292/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh tại địa bàn huyện Krông Búk.

Thực hiện Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9301/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9305/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 958-TB/TU ngày 24/10/2016 của Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 633/BQL-TĐ ngày 24/10/2014 của Ban QLĐT và XD Thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9306/UBND-NNMT ngày 18/11/2016, gửi UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện Công văn số 633/BQL-TĐ ngày 24/10/2016 của Ban QLĐT và XD Thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT về điều chỉnh dự án đầu tư công trình thủy lợi Hồ Krông Búk Hạ.

Tham mưu triển khai chuyển giao quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9310/UBND-TH ngày 18/11/2016, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu triển khai chuyển giao quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Tổ chức thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9318/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9319/UBND-KGVX ngày 18/11/2016, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 5473/BGDĐT-GDTrH ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011.

Triển khai Công văn số 4734/BTNMT-TCMT, ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9323/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4734/BTNMT-TCMT, ngày 21/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này