Hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Ea Súp đầu năm 2016.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4297/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 89/TTr-UBND, ngày 26/5/2016 của UBND huyện Ea Súp về việc xin kinh phí để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Ea Súp đầu năm 2016.

Ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2016

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về Kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 106/TB-UBND, ngày 03/6/2016 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Thành và Tập đoàn Namu Accounting Hàn Quốc, về việc khảo sát đầu tư xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời, Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4360/UBND-KT, ngày 06/6/2016 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan về việc báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

Xử lý kinh phí xây dựng cổng chào của huyện Ea Kar.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4337/UBND-TH, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Ea Kar về việc xử lý Tờ trình số 197/TTr-STC ngày 23/5/2016 của Sở Tài chính về việc tạm ứng kinh phí cho huyện Ea Kar để hỗ trợ xây dựng cổng chào nhân dịp lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán trên địa bàn huyện Krông Pắc vụ Đông Xuân 2015-2016.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4296/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 157/TTr-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND huyện Krông Pắc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán trên địa bàn huyện Krông Pắc vụ Đông Xuân 2015-2016.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục lốc tố tại một số trường trên địa bàn huyện Ea Kar.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4356/UBND-KT, gửi Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 78/PCTT, ngày 27/5/2016 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả lốc tố tại trường Mầm non Hoa Cúc, trường THCS Cao Bá Quát, xã Ea Sar và trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Tyh, huyện Ea Kar.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4306/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2130/BNN-KHCN ngày 17/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngày 02/6/2016, UBBC tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 về việc quy định một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 105/TB-UBND, ngày 03/6/2016 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vu tháng 6 năm 2016.

Quyết định về việc thu hồi 3.000 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng tại Đắk Lắk

Ngày 31/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.000 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng tại Đắk Lắk; cho Công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng thuê 2.971,9 m2 đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Văn phòng làm việc và nhà kho hiện có).

Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Bồ Đề tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 30/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Bồ Đề tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Gia hạn thời gian thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú, gói thầu số 7A: Cổng, tường rào.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4208/UBND-CN gửi Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú về việc gia hạn thời gian thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú, gói thầu số 7A: Cổng, tường rào.

Thực hiện Thông báo số 107/TB-VPCP, ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4191/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông báo số 107/TB-VPCP, ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 23/5/2016.

Thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4216/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Văn phòng Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – Tổng cục Thủy lợi.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4229/UBND-TH gửi Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc đề nghị phân công đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk để thay thế cho Ban Quản lý Dự án Cấp nước thị xã Buôn Hồ đã được giải thể.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4220/UBND-TH, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4222/UBND-NNMT, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chủ trương bồi thường, hỗ trợ , tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này