Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2564/UBND-CN, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2571/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp. về việc xem xét Công văn số 212/STP-XD&KTVB ngày 04/4/2016 của Sở Tư pháp về ý kiến Dự thảo văn bản.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2567/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc xem xét Công văn số 602/SVHTTDL-NVDL ngày 01/4/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không tham gia Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Huế 2016.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2593/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét Tờ trình số 04/TTr-TTNNAMA ngày 07/4/2016 của Trung tâm Ngoại ngữ AMA xin phép được tổ chức thi chứng chỉ quốc tế IELTS năm 2016.

Tiếp nhận tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em năm 2016

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2687/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế về việc tiếp nhận tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em năm 2016.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2594/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngày 13/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2680/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 05/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 về việc Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng và quy trình thực hiện tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Liên kết đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2016

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2592/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Trung cấp Tây Nguyên về xem xét ý kiến của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương tại Công văn số 181/CĐSPTW-QLĐT, ngày 04/4/2016 về liên kết đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2016.

Học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2588/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về việc xem xét Công văn số 64/IFI-QLĐT&BD, ngày 25/3/2016 của Viện Quốc tế Pháp ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin về học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin.

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2572/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 1318/BNV-ĐT, ngày 28/3/2016 của Bộ Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2016 thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 08/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2550/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty TNHH Thành Luân về xét Tờ trình số 19/TTr-TL, ngày 16/3/2016 của Công ty TNHH Thành Luân xin phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Nhân lực Toàn cầu.

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về việc xem xét Tờ trình số 23/BTV-HLL, ngày 04/4/2016 của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội.

Ngày 12/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2628/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 200/TTr-SNV ngày 04/4/2016 về việc báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2579/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về thực hiện Công văn số 1005/BNV-CCVC ngày 08/3/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kỷ luật công chức, viên chức năm 2015.

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2580/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về thực hiện Công văn số 1044/BNV-TH ngày 10/3/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số liệu về công tác cán bộ nữ cuối nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc thay đổi ủy viên Hội đồng quản lý Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 11/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2587/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

HĐND tỉnh ban hành Công văn số 143/HĐND-VP, ngày 14/4/2016 gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII đến cử tri và Nhân dân.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này