Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 252/BC-UBND về kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu văn bản chỉ đạo kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10059/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính về việc tham mưu văn bản chỉ đạo kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9907/VPCP-TCCV ngày 17/11/2016.

Tham mưu đề nghị của Sở Công Thương về bố trí kinh phí thanh quyết toán tư vấn thiết kế công trình cấp điện 37 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10079/UBND-TH, ngày 13/12/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu đề nghị của Sở Công Thương, về bố trí kinh phí thanh quyết toán tư vấn thiết kế công trình cấp điện 37 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10163/UBND - TH gửi Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 4743/BNG - UBNV, ngày 05/12/2016 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

Tham mưu thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10036/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ- CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10111/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ- CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xử lý kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10057/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý kiến nghị của Sở Khoa học và Công nghệ liên quan đến kết quả kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10080/UBND-KGVX, ngày 13/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 269/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh về Chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt thanh niên “Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống” năm 2016.

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 350-CV/TG về Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho dự án quy hoạch xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Drắk

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3697/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 cho dự án quy hoạch xây dựng vùng dân di cư tự do khu vực Ea Krông, xã Cư San, huyện M’Drắk

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3474/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3695/QĐ - UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3474/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh.

Thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I năm 2017

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10097/UBND- TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thẩm định danh sách, dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt I năm 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km 1667 + 570 – Km 1738 +148 (Km 607 + 600 – Km 678 + 734 Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Hạng mục: Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thi công mương dẫn dòng tại KM 1689 + 772,3 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Cư M’gar

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10161/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 341/TTr-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện Cư M’gar về đề nghị bổ sung quy hoạch và cho chủ trương xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi năm học 2016-2017

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10157/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 310/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi năm học 2016-2017.

Điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10155/UBND-KT, gửi Sở Y tế về việc điều chỉnh nhiệm vụ Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10138/UBND-KGVX gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10137/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết vướng mắc nguồn vốn xây dựng cơ bản Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10133/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Cư Kuin, Ban Hành giáo – Giáo họ Kim Thành, địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin về việc xây dựng các hạng mục công trình tại Giáo họ Kim Thành, huyện Cư Kuin.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này