Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5206/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Công văn số 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5207/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea Kar về việc xét Công văn số 1160/SNN-TTBVTV ngày 13/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây trồng xen trong khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5294/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 5716/BCT-QLTT, ngày 27/6/2016 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cho vay đầu tư Trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5298/UBND-KT gửi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Công ty TNHH Hoàng Việt về xử lý Báo cáo số 113/BC-QĐTPT ngày 24/6/2016; Tờ trình số 119/TTr-QĐTPT ngày 29/6/2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc cho vay đầu tư Trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt.

Khảo sát thực hiện dự án đầu tư Siêu thị Co.op Mart thị xã Buôn Hồ

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5292/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1632/LH ngày 29/6/2016 của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất đầu tư dự án Siêu thị Co.op Mart tại khu đất của thị xã Buôn Hồ, đường Hùng Vương, phường An Bình.

Thực hiện chuyên mục “Kiến trúc Buôn Ma Thuột- Môi trường và sinh thái”

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5308/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc UBND nhận được Công văn số 1126/SXD-QHKT ngày 16/6/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện chuyên mục “Kiến trúc Buôn Ma Thuột- Môi trường và sinh thái”; Công văn đề nghị thực hiện chuyên mục của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Biên bản họp liên ngành ngày 31/5/2016.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 04/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5186/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện nội dung Mục IV của Báo cáo số 151/BC-ĐKS ngày 29/6/2016 của Đoàn khảo sát liên ngành: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Xin chủ trương trả kinh phí do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5301/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương chi trả kinh phí do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2).

Bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ea Kar

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5303/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ea Kar; Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc thẩm định phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5304/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 460/UBND-TNMT ngày 22/6/2016 của UBND huyện Lắk về việc đề nghị hướng dẫn xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Dừng thực hiện Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp chế biến quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5199/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc dừng thực hiện Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp chế biến quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Đầu tư Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Tiêu, Ea Ktur và san ủi mặt bằng xây dựng thao trường huấn luyện huyện Cư kuin

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5141/UBND-TH gửi UBND huyện Cư Kuin về việc xử lý Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện Cư Kuin về xin chủ trương đầu tư kinh phí xây dựng Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Tiêu, Ea Ktur và san ủi mặt bằng xây dựng thao trường huấn luyện bắn chiến đấu kỹ thuật súng bộ binh của huyện Cư Kuin.

Đánh giá tình hình triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011–2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5131/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 5402/BCT-XNK ngày 16/6/2016 của Bộ Công Thương về đánh giá tình hình triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5079/UBND-TH gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 4394/VPCP-KGVX ngày 06/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

Phê duyệt phương án hỗ trợ cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND, ngày 04/7/2016 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng trường THPT Võ Văn Kiệt tại xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo.

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND, ngày 05/7/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của hộ ông Lê Quý Hoàng tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 01/7/2016 về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 – 2016).

Phê duyệt quyết toán dự án: Quy hoạch Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Quy hoạch Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này