Triển khai Công văn số 9279/BNN-TCLN ngày 02/11/2016 của Bộ NN&PTNT

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9013/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

Triển khai Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9014/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Điều chỉnh vị trí quy hoạch Cụm Công nghiệp Ea Drơng, huyện Cư M’gar

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8956/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc xin điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8959/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8965/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ, về việc giao biên chế công chức năm 2017

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9006/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ, về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Rà soát kế hoạch tiếp nhận Dự án hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hạn và xâm nhập mặn do ADB tài trợ.

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8988/UBND-NN&MT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát kế hoạch tiếp nhận Dự án hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hạn và xâm nhập mặn do ADB tài trợ.

Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3198/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Nhà khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3315/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Thao trường huấn luyện tổng hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk hạng mục: Cổng, vọng gác, sân và mương thoát nước.

Xác định nghĩa vụ tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9037/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh.

Xử lý đề nghị của Công ty TNHH Thạch Anh và Công ty TNHH An Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9038/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đề nghị của Công ty TNHH Thạch Anh và Công ty TNHH An Nguyên.

Xử lý đề nghị của UBND huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9036/UBND-NNMT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của UBND huyện Ea Kar về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Ea Kar.

Triển khai tham mưu tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển

Ngày 9/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9003/UBND-TH về việc tham mưu tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9032/UBND-NC, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9035/UBND-NC, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3928/BTP-QLXLVPH&TDTHPL.

Chỉ định thầu đơn vị cung cấp giống để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9047/UBND-KT, ngày 10/11/2016 gửi Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc về việc đồng ý chỉ định thầu đơn vị cung cấp giống để hỗ trợ khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra năm 2016 trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền hỗ trợ

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9021/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 358/TTr- UBND ngày 28/10/2016 UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng trục đường bao quanh khu đất quy hoạch nhà liền kề C8, C9 phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột: Hạng mục san lấp mặt bằng khu đất C5- C7.

Điều chỉnh hệ số giá đất

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9022/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 360/TTr- UBND ngày 31/10/2016 UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc đề nghị điều chỉnh hệ số giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Bể chứa nước sạch 5000 m3 của Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Bổ sung Danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9023/UBND - NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 359/TTr- UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc đăng ký bổ sung Danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này