Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn 1840/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1035/BNV-TCBC, ngày 10/3/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 21/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1954/UBND-KT gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1996/BCT-QLCT ngày 09/3/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm

Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1675/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn.

Chuẩn bị Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2016

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1824/UBND-CN gửi các Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2016.

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 43/TB-UBND, thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1988/UBND-NC ngày 22/3/2016 gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí yêu cầu thực hiện tốt việc tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015.

Triển khai thực hiện Công văn số 518/LĐTBXH-BVCSTE

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-VHXH, ngày 21/3/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Công văn số 518/LĐTBXH-BVCSTE ngày 25/2/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chắm sóc trẻ em năm 2016.

Góp ý dự thảo Nghị định Chính phủ về điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1929/UBND-VHXH gửi Sở Y tế về việc góp ý dự thảo Nghị định Chính phủ về điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 1382/BYT-AIDS ngày 16/3/2016.

Tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1959/UBND-TCTM, ngày 21/3/2016 gửi Bộ Tài chính về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1316/BTC-TCT.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1924/UBND-TCTM, ngày 21/3/2016 giao Sở Y tế xem xét, xử lý kiến nghị của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về đấu thầu cung ứng thuốc y tế.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1806/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 419/TTCP-C.IV, ngày 10/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1833/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2858/BTC-NSNN, ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá tình hình bố trí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Vân động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1910/UBND-VHXH, ngày 21/3/2016 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016

Xây dựng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1847/UBND-VHXH, ngày 17/3/2016 gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp và UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xây dựng Đề án “Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện

Nhằm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016– 2020, ngày 17/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1848/UBND-VHXH giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên hệ thống công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1556/UBND-CN, ngày 08/3/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên hệ thống công nghệ thông tin theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1887/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 680/BTNMT-KHCN ngày 03/3/2016.

Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 44/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ ngày 01/01/2016 đến 14/3/2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của tháng 3/2016.

Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết Chính sách dân tộc và chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này