UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1709/UBND-TCTM về việc triển khai Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính.

Thay thế Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1779/UBND-TH gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thay thế Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Chủ trương liên kết đào tạo đại học của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1704/UBND-VHXH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Đắk Lắk về chủ trương liên kết đào tạo đại học, cao đẳng năm 2016 với các trường Đại học của Trường Trung cấp Đắk Lắk.

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND, ngày 10/3/2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 về Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1762/UBND-VHXH, ngày 15/3/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tham mưu văn bản giải quyết kiến nghị của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1667/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2647/BTC-NSNN, ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1454/UBND-VHXH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh về việc thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1623/UBND-TH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét Tờ trình số 268/TTr-SVHTTDL ngày 17/02/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về đăng ký bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành trong năm 2016.

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1627/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông báo số 36/TB-VPCP, ngày 25/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong đợt kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1707/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1342/BKHĐT-ĐKKD ngày 02/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính – Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Triển khai các văn bản của Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1670/UBND-TCTM, ngày 11/3/2016 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản mới của Trung ương gồm:

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1765/UBND-VHXH về việc tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngày 14/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1722/UBND-TCTM gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Quyêt định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1341/BKHĐT-PTDN.

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1839/UBND-TH giao Sở Nội vụ báo cáo số liệu về công tác cán bộ nữ cuối nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh có Công văn số 1789/UBND-VHXH, ngày 16/3/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020.

Công nhận lại thành phố Buôn Ma Thuột đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2015

Ngày 11/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 665/QĐ- UBND về việc công nhận lại thành phố Buôn Ma Thuột đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2015.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này