Miễn tiền thuê đất đối với các Chi nhánh nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3343/QĐ-UBND về việc miễn tiền thuê đất đối với các Chi nhánh nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Hỗ trợ kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Quyết định cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 1.476m2 đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3325/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 1.476m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Trường Mầm non Tây Nguyên.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trường Mầm non Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trường Mầm non Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3336/QĐ- UBND về việc thành lập Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc giải quyết chi từ tài khoản tạm giữ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk từ nguồn kinh phí của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã nộp, để chi trả kinh phí bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất tại số 81 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Bộ Công an, Chi Cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột và nộp vào ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền 887,115 triệu đồng cụ thể như sau:

Bố trí vốn để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cầu dân sinh trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8930/UBND-KT gửi Sở Giao thông vận tải về việc Xử lý Công văn số 658/UBND-KTHT, ngày 28/10/2016 của UBND huyện Krông Ana về việc đề nghị bố trí vốn để thực hiện GPMB dự án xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn huyện (LRAMP).

Chủ trương hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2015- 2016 bằng phân bón

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8929/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 196/TTr-UBND Ngày 28/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc cho chủ trương hỗ trợ khôi phục sản xuất do hậu quả hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016 bằng phân bón.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8928/UBND-NN&MT về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc liên quan đến hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện Krông Pắc về việc đề nghị cho chủ trương mua phân bón để hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ sản xuất Đông Xuân năm 2015-2016.

Giao đất cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8925/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 386/TTr-SYT ngày 24/10/2016 của Sở Y tế về việc điều chỉnh giao lô đất 12.163m2 cho Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 02/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức TBI (Hà Lan) mở rộng địa bàn hoạt động

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8913/UBND-TH, về việc tổ chức TBI (Hà Lan) mở rộng địa bàn hoạt động gửi Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc phúc đáp Công văn số 1123/UB-PA ngày 05/10/2016 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc hỏi ý kiến bổ sung địa bàn hoạt động trong Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức Stichting Tropenbos International (TBI/Hà Lan).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8567/UBND-KGVX gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác hành chính.

Kết luận thanh tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Kết luận số 8427/KL-UBND về Kết luận thanh tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: “Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại thôn 22, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột”.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: “Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng tại thôn 22, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột”.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án “ Khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Ea Sang, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3187/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án “ Khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Ea Sang, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ chuyển mục đích sử dụng 371,2m2 đất tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ thuê diện tích đất trên để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng hạng mục: Khu hành chính – dịch vụ - nhà trụ bơm, cụm bể chứa xăng dầu, nhà vệ sinh, đài nước, bể ngầm, bảng hiệu thuộc dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt – Ea Rốk, huyện Ea Súp.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3182/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt – Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Xác định chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án PPP

Ngày 04/11, UBND tỉnh ban hành Công văn 8893/UBND-CN về việc xác định cho phí hoạt động của đơn vị quản lý PPP.

Tham mưu chủ trương thực hiện Đề án “Phổ cập bơi- Phòng chống đuối nước cho trẻ em”

Ngày 04/11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 8920/UBND-KGVX về việc tham mưu chủ trương thực hiện Đề án “Phổ cập bơi- Phòng chống đuối nước cho trẻ em” xét theo đề nghị của Công ty TNHH Giáo dục Thể thao và giải trí. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu căn cứ trên tình hình địa phương

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này