Tăng cường quản lý xe máy điện

Ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2343/UBND-KT gửi Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1822/VPCP-KTN ngày 21/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường quản lý xe máy điện.

Liên kết đào tạo đại học Hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Trung cấp KTKT Đắk Lắk.

Ngày 05/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp KTKT Đắk Lắk về xét Tờ trình số 367/TTr-SGDĐT, ngày 30/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương liên kết đào tạo đại học Hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

Thực hiện Công văn số 3791/BTC-NSNN, ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2302/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3791/BTC-NSNN, ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT, ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2317/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT, ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Giao quyền quản lý Nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ- UBND về việc giao quyền quản lý Nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Quản lý nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2240/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 1488/VPCP-KTN ngày 09/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT.

Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2319/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1598/BYT-MT, ngày 24/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt.

Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND, về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh.

Ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2340/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông báo số 329-TB/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 232/CV-HVCTQG ngày 17/3/2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo tại tỉnh với chủ đề “Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và góp ý cho dự thảo Luật về Hội ở Việt Nam”.

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2293/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Báo cáo số 162/BC-SNV, ngày 21/3/2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả rà soát đường địa giới hành chính theo đề nghị của Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch triển khai các luật mới thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 05/4/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND và Quyết định số 903/QĐ-UBND).

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, ngày 05/4/2016 về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 gửi Bộ Nội vụ.

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc Cho Công ty Xây dựng Hoàng Vũ thuê 26.786,8 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác (giai đoạn 1).

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc thu hồi 19.355 m2 đất tại xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp; cho Công ty TNHH Hiền Thái thuê 19.355 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 62 /TTXTTM-TTTT, ngày 05/4/2016 về việc mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030

Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2275/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chức năng chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này