Phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1590/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư về việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1566/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ trương tham gia Liên hoan nghệ thuật dân gian gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1432/UBND-VHXH, ngày 03/3/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính về việc đồng ý chủ trương tham gia Liên hoan nghệ thuật dân gian gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 306/TTr-SVHTTDL.

Xin ý kiến về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1431/UBND-VHXH, ngày 03/3/2016 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh về việc xin ý kiến về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015.

Bố trí vốn cho các trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh

Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1419/UBND-VHXH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu giáo dục cho các trường dân tộc nội trú giai đoạn 2016 – 2020, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 204/SGDĐT-KHTC.

Tham gia Liên hoan Ẩm thực Quốc tế - Huế 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-VHXH, ngày 03/3/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh về việc tham gia Liên hoan Ẩm thực Quốc tế - Huế 2016 theo thư mời của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1552/UBND-TCTM gửi Văn phòng UBND tỉnh về xử lý Tờ trình số 94/TTr-VPUBND, ngày 29/02/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh, chi thăm, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân, gia đình.

Tạm dừng thu phí xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1430/UBND-TCTM gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Căn cứ Khoản 11, Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015; Công văn số 56/HĐND-VP ngày 29/02/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tạm dừng thu phí xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

Thành lập đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi

Ngày 03/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về thành lập đoàn kiểm tra công nhận các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi năm 2016.

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 02/03/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1390/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Tham gia các hoạt động tại làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1387/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xem xét Tờ trình số 307/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương tham gia các hoạt động tại làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế thành phố Đà Nẵng 2016

Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-VHXH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh về triển khai Công văn số 108/BVHTTDL-TCDL ngày 14/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế thành phố Đà Nẵng 2016.

Thẩm định Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Ngày 03/3/2016, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 19/TTr-UBND gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Ngày 28/8 là Ngày Truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1398/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28/8 hằng năm là “Ngày Truyền thống Ngành Thông tin và Truyền thông”.

Triển khai Quyết định số 302/QĐ-TTg, ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1426/UBND-NN&MT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 302/QĐ-TTg, ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2015.

Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1532/UBND-TCTM gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1531/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/03/2016 của Thủ tưởng Chính phủ.

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1508/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 .

Phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1452/UBND-CN gửi Sở Xây dựng; UBND cácc huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này