Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn 4, xã Cư San, huyện M’Đrắk

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn 4, xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Phê duyệt phương án hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (của hàng xăng dầu số 23 cũ).

Quyết định thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Ea H’leo quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk – Gói thầu số 1 – San nền tổng thể; Gói thầu số 5 – Xây dựng cổng, tường rào, nhà thường trực bảo vệ

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Hạng mục: Gói thầu số 1 – San nền tổng thể; Gói thầu số 5 – Xây dựng cổng, tường rào, nhà thường trực bảo vệ.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư N1.4, N1.5 thuộc khu đô thị mới phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột- Gói thầu số 1- San nền, nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư N1.4, N1.5 thuộc khu đô thị mới phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột - Gói thầu số 1- San nền, nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông.

Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án phát triển nông lâm nghiệp

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết

Ngày 4/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7932/UBND-KGXV về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Chương trình hành động của Hội đồng Khoa học tỉnh nhiệm kỳ VIII, giai đoạn 2016 – 2020.

Hội đồng Khoa học tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/QĐ-HĐKHCN ngày 4/10/2016 về việc ban hành Chương trình hành động của Hội đồng Khoa học tỉnh nhiệm kỳ VIII, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7916/UBND-KGVX về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND cho phép điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể tỷ lệ bao phủ BHYT đề nghị điều chỉnh theo Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2016 sẽ tăng lên 78% (đã giao 76,6%), năm 2020 là 90 % ( đã giao 85,2%).

Số liệu đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Ngày 3/10, UBND tỉnh đã có Công văn gửi Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tổng số hộ dân theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 là 421.250 hộ.

Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản QPPL  có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh Tra Chính phủ.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo gửi Thanh Tra Chính phủ về nội dung kết quả kiểm tra văn bản QPPL có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh Tra Chính phủ từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 đang còn hiệu lực pháp luật.

Báo cáo tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh. Báo cáo cho biết kể từ khi Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực thi hành đã chấn chỉnh, hoàn thiện những bất cập, hạn chế, tồn tại Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004,2005. Các ngành đã bám sát Luật Khiếu nại, Tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương.

Đề nghị ứng vốn thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án phát triển các thành phối loại II.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7718/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Báo cáo số 49/BC-QPTĐ ngày 16/9/2016 của Quỹ Phát triển đất tỉnh, về đề nghị ứng vốn của UBND thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk.

Thự hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dự án Khu dân cư đường Ngô Quyền – Lý Tự Trọng của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7802/UBND-KT gửi các Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 2498/STC-TCDN ngày 14/9/2016 của Sở Tài chính về việc hoàn trả tiền cho các hộ dân đã chia sẻ thuế thu nhập doang nghiệp với Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột tại dự án dân cư đường Ngô Quyền – Lý Tự Trọng.

Xử lý Công văn số 1714/STNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7833/UBND-NN&MT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1714/STNMT-QLĐĐ ngày 20/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về UBND huyện Lắk đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 433,19 ha đất tại xã Nam Ka để lập dự án cấp đất sản xuất .

Xử lý đối với dự án của Công ty cổ phần cao su Phú Riềng Kratie

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7840/UBND-NN&MT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp và Công ty cổ phần cao su Phú Riềng Kratie về việc xử lý đối với dự án của Công ty cổ phần cao su Phú Riềng Kratie tại huyện Ea Súp.

Tham mưu quyết định kéo dài thời gian thanh toán vốn thực hiện dự án định canh định cư

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7885/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 7939/VPCP-KTTH ngày 21/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk về đề nghị kéo dài thời gian thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 của Dự án thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ buôn Lách Ló, xã Nam Kar, huyện Lắk.

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 7704/UBND-TH Báo cáo số liệu giải ngân đến 20/9/2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp phòng khám đa khoa khu vực 719, huyện Krông Pắk.

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh, về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư – Hóa chất năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Drắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này