Báo cáo định kỳ công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8895/UBND-TH, gửi Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài.

Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8900/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo xử lý Báo cáo số 16/BC-CTY ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư quản lý chợ Ea H’leo, về việc điều chỉnh ranh giới thửa đất Chợ trung tâm thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo theo Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu chỉ tiêu liên kết đào tạo

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8901/UBND-KGVX về việc tham mưu chỉ tiêu liên kết đào tạo gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét Công văn số 369/CĐN-ĐT ngày 18/10/2016 của Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo năm 2016.

Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2017

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8903/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 202/TTr-SNN ngày 25/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Quyết định thu hồi 274,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc thu hồi 274,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột; giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng công trình Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột (hạng mục Nút giao thông Hà Huy Tập và Đường vành đai phía Tây).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa máy chụp nhũ ảnh MIV và máy đọc phim XQ

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sửa chữa máy chụp nhũ ảnh MIV và máy đọc phim XQ kỹ thuật số của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3313/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hàng rào, sân thuộc dự án Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ Núi Vọng Phu, huyện M’Đắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột – Giai đoạn 2

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3299/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột – Giai đoạn 2.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 03/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3289/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông liên xã Ea Ô – Cư E lang, huyện Ea Kar, hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột, năm học 2015- 2016.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 để trả nợ BHXH cho người lao động

Ngày 02/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 để trả nợ BHXH cho người lao động khi Công ty TNHH MTV Dray H’Ling thực hiện giải thể.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên

Ngày 01/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo giống quy mô 2.400 heo nái và 800 heo nọc”

Đôn đốc các đơn vị được kiểm toán tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Ngày 2/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8794/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc Xử lý Công văn số 2882/STC-QLNS, ngày 20/10/2016 của Sở Tài chính về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Triển khai Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8837/UBND-NNMT ngày 03/11/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8863/UBND-KGVX ngày 03/11/2016, về việc cho phép thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lắk.

Thực hiện Công văn số 9338/BQP-TM, ngày 23/9/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8878/UBND-NC, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với Bộ Quốc phòng. Đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định của Bộ Quốc phòng, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến của Quân khu quản lý địa bàn (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) trước khi gửi về Bộ Quốc phòng tham gia thẩm định.

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8879/UBND-CN, gửi Vụ Vận tải – Bộ giao thông vận tải về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành chức năng liên quan của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk về cơ bản thống nhất với Quyết định và Phương án dự thảo của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời có một số góp ý về dự thảo Phương án sau:

Cho thuê đất thực hiện Dự án sản xuất lúa giống

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8881/UBND-NNMT, gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê 1.875.818 m2 đất để thực hiện Dự án sản xuất lúa giống tại xã Ya tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên diện tích đất cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 thuê có 2,56 ha rừng tự nhiên sản xuất.

Tham mưu báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8888/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 – 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này