Cử đại diện của UBND tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo ngày cà phê Việt Nam.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7850/UBND-NN&MT, gửi Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam về việc cử đại diện của UBND tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo ngày cà phê Việt Nam.

Thực hiện  CV số 4007/BTNMT- TCQLDĐ ngày 15/9/2016 của Bộ TNMT.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7823/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4007/BTNMT-TCQLDĐ ngày 15/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT và việc quản lý sử sụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7818/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Xử lý hụt thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu thuế, phí do Cục Thuế tỉnh quản lý thu năm 2016 trên địa bàn huyện Ea Kar.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7765/UBND-KT, gửi UBND huyện Ea Kar về việc xử lý Công văn số 2492/STC-QLNS ngày 14/9/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý hụt thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu thuế, phí do Cục Thuế tỉnh quản lý thu năm 2016 trên địa bàn huyện Ea Kar.

Xử lý Báo cáo số 548/BC-STNMT, ngày 16/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7745/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk về việc xử lý Báo cáo số 548/BC-STNMT, ngày 16/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana.

Hỗ trợ kinh phí để thanh toán vốn đầu tư Công trình: Sửa chữa cầu thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7740/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 192/TTr-UBND, ngày 21/9/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để thanh toán vốn đầu tư Công trình: Sửa chữa cầu thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Quyết định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND, về việc Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Garage sửa chữa ô tô và cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô

Ngày 07/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Garage sửa chữa ô tô và cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô.

Chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn (giai đoạn 3)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016, về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 3), hạng mục: Nhà đa chức năng, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước mưa, sân đường bê tông, cổng phụ.

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Garage sửa chữa ô tô, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô và kho bãi phục vụ vận tải hàng hóa

Ngày 07/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Garage sửa chữa ô tô, cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô và kho bãi phục vụ vận tải hàng hóa.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình: Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 2)

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình: Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột (giai đoạn 2).

Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016–2020.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016, về việc phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016–2020.

Quản lý, sử dụng khu tập thể Điện lực Đắk Lắk.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7732/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Điện lực Đắk Lắk về xử lý Công văn số 1772/SXD-QHKT ngày 06/9/2016 của Sở Xây dựng về việc tình hình quản lý, sử dụng khu tập thể Điện lực Đắk Lắk tại góc đường Nơ Trang Long – Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đề nghị bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ xây dựng Hồ chứa nước Ea H’leo 1 và Hồ chứa nước Krông H’năng, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7983/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ xây dựng Hồ chứa nước Ea H’leo 1 và Hồ chứa nước Krông H’năng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7992/UBND-TH gửi các Sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Cục Thống kê; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 209/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016.

Ngày 07/10, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 132/TTr-UBND về việc đề nghị bổ sung 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của tỉnh vào danh mục các huyện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Di dời, giải toả 5 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Ngày 7/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8006/UBND-KT về việc cho chủ trương dời, giải toả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Công văn, Sở Công Thương sẽ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục để chấm dứt hoạt động kinh doanh xăng dầu vào ngày 31/12/2016 đối với 5 cửa hàng xăng dầu tại thị xã Buôn Hồ.

Ngày 07/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 210/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác thống kê.

Tăng cường các giải pháp bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững

Ngày 10/10, Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU để bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-CP không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện còn sang mục đích sử dụng khác, kể cả dự án, công trình đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai, chấm dứt mọi hình thức chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo trong các dự án sang trồng cây công nghiệp và các cây trồng khác.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này