Đăng ký danh mục dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng công nghệ LED sử dụng năng lượng mặt trời cho một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh có Tờ trình số 133/TTr-UBND, về việc đăng ký danh mục dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng công nghệ LED sử dụng năng lượng mặt trời cho một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn”.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8265/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn”.

Chủ trương lập Đề án bảo tồn kiến trúc cảnh quan các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8247/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về chủ trương lập Đề án bảo tồn kiến trúc cảnh quan các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bố trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học từ năm học 2016-2017.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8232/UBND-TH, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện thông báo số 196/TB-BGD ngày 07/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại Hội thảo “tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng anh Tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn Tiếng Anh hiện nay và hướng tới việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới”.

Triển khai Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8230/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đưọc ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Điện ảnh.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8217/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4031/BVHTTDL-ĐA, ngày 07/10/2016 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Điện ảnh.

Thực hiện QĐ số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng CP.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8216/UBND-KGVX, gửi Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 1671/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/10/2016 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020”

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình xây lắp và lắp đặt hệ thống khí y tế thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình xây lắp và lắp đặt hệ thống khí y tế thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Rà soát quỹ đất địa phương đang quản lý bố trí sử dụng theo quy định

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8162/UBND-NNMT về việc rà soát quỹ đất địa phương đang quản lý bố trí sử dụng theo quy định. Công văn yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát quỹ đất đang giao quản lý đề xuất UBND tỉnh có hướng sử dụng theo quy định. Trường hợp mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng thì đề nghị UBND cấp huyện cập nhật bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện cho phù hợp với mục đích sử dụng, lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đất đai tại Làng cà phê Trung Nguyên

Ngày 11/10, UBND tỉnh có Công văn 8140/UBND-NNMT về việc thủ tục đất đai tại dự án Làng cà phê Trung Nguyên.

Triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2020

Ngày 11/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 8137/UBND-CN về việc triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2020.

Hướng dẫn tạm thời xét, công nhận xã đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017

Ngày 12/10, UBND tỉnh có Công văn 8152/UBND-NNMT về việc hướng dẫn tạm thời xét, công nhận xã đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017. Công văn đề nghị Sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xét, công nhận xã đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017.

Thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/10, UBND tỉnh có Công văn số 8089/UBND-CN về thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung báo cáo của Bộ Công Thương và thực tế triển khai để chủ động, triển khai các vấn đề Bộ Công Thương đề xuất, kiến nghị cho phù hợp đáp ứng yêu cầu địa phương, đảm bảo mục tiêu chương trình.

Đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam.

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8124/UBND-KGVX về việc đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai theo yêu cầu cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh căn cứ tình hình ngân sách tỉnh, xây dựng hỗ trợ tạm thời miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh là người di dân tự do từ Campuchia tối thiểu theo mức quy định của Chính phủ để gia đình các em yên tâm tạo điều kiện cho con em đi học, không bỏ học giữa chừng vì khó khăn về kinh tế.

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật ở khu mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3084/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khu mới ở thị trấn Ea Pốk, huyện CưM’gar.

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình phường Thành Nhất- thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3083/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng ở phường Thành Nhất

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 46.169 m2 đất tại phường Thành Nhất thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ liên gia 33, tổ dân phố 4 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định về công bố hiện trạng rừng năm 2015

Ngày 6/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8108/UBND –NNMT về việc triển khai Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng năm 2015. UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành các nhiệm vụ trọng tâm.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu biệt thự Km4 - Km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu biệt thự Km4 - Km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này